Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutów zajęciowych pacjentom Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE 

na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2013 roku poz./ 217) 

Zarząd

Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dekerta 1

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutów zajęciowych pacjentom Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dekerta 1.

2.Przedmiot konkursu: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutów zajęciowych pacjentom Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. Okres zawarcia umowy : 31 marca 2014 roku do 30 marca 2015 roku.

4. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są:

- na stronie internetowej: www.szpital.gorzow.pl lub

- w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością przy ul. Dekerta 1, pok. 025 w godz. 7.30-15.00.

Wszelkich informacji w zakresie prowadzonego postępowania konkursowego w imieniu Udzielającego zamówienia udziela Kierownik Działu Kadr – Bernadeta Piszczygłowa.

5. Oferty należy składać na adres: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie do

dnia 20 marca 2014 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala. Na zamkniętej kopercie

należy umieścić dopisek: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez

terapeutów zajęciowych pacjentom Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego

w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 marca 2014 roku o godz.11.00.

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

8. Zastrzega się prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu do składania ofert bez podania przyczyny.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

szczegółoe warunki

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji pielęgniarki operacyjnej w sali zabiegowej Oddziału Okulistycznego

Email Drukuj PDF

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                        Gorzów Wlkp. 18.03.2014r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w zakresie kompetencji pielęgniarki operacyjnej w sali zabiegowej Oddziału Okulistycznego


Prezes Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
kompetencji pielęgniarki operacyjnej w sali zabiegowej Oddziału Okulistycznego, wybrano następujące oferty: 1. Kasperska Gabriela (oferta nr 1)
 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji pielęgniarki/położnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp z oo

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

 

na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 217)

 

Zarząd

Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dekerta 1

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji pielęgniarki/położnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim

w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dekerta 1.

 2. Przedmiot konkursu: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji pielęgniarki/położnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

 3. Okres zawarcia umowy : 23 kwietnia 2014 roku do 15 kwietnia 2015 roku.

 4. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są:

  • na stronie internetowej: www.szpital.gorzow.pl lub

  • w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Dekerta 1, pok. 025 w godz. 7.30-15.00.

Wszelkich informacji w zakresie prowadzonego postępowania konkursowego w imieniu Udzielającego zamówienia udziela Kierownik Działu Kadr – Bernadeta Piszczygłowa.

 1. Oferty należy składać na adres: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie do dnia 16 kwietnia 2014 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala.

 2. Na zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji pielęgniarki/położnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

 3. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00.

 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 6. Zastrzega się prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu do składania ofert bez podania przyczyny.

 załącznik nr 1

 załącznik nr 2

szczegółowe warunki

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

 

na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U z 2013 roku nr 217)

 

Zarząd

Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dekerta 1

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii

w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym

 

 1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dekerta 1.

 2. Przedmiot konkursu: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym

 3. Okres zawarcia umowy : od 14 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 4. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są:

  • na stronie internetowej: www.szpital.gorzow.pl lub

  • w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Dekerta 1, pok. 025 w godz. 7.30-15.00.

Wszelkich informacji w zakresie prowadzonego postępowania konkursowego w imieniu Udzielającego zamówienia udziela Kierownik Działu Kadr – Bernadeta Piszczygłowa.

 1. Oferty należy składać na adres: Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie do dnia 07 kwietnia 2014r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala.

 2. Na zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym”.

 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2014r. o godz.11.00.

 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 5. Zastrzega się prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu do składania ofert bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

załącznik nr 2

szczegółowe warunki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii i w dziedzinie diabetologii w Poradni Cukrzycowej Wieku Rozwojowego

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

 

na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(tj. Dz.U. Z 2013 roku poz 217)

 

Zarząd

Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dekerta 1

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii i w dziedzinie diabetologii w Poradni Cukrzycowej Wieku Rozwojowego1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dekerta 1

2. Przedmiot konkursu: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów
w dziedzinie pediatrii i w dziedzinie diabetologii w Poradni Cukrzycowej Wieku Rozwojowego.

3. Okres zawarcia umowy : 15 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

4. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są:

  • na stronie internetowej: www.szpital.gorzow.pl lub

  • w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Dekerta 1, pok. 025 w godz. 7.30-15.00.

Wszelkich informacji w zakresie prowadzonego postępowania konkursowego w imieniu Udzielającego zamówienia udziela Kierownik Działu Kadr
– Bernadeta Piszczygłowa.

5. Oferty należy składać na adres: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie do dnia 09 kwietnia 2014r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala.

6. Na zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii i w dziedzinie diabetologii w Poradni Cukrzycowej Wieku Rozwojowego”.

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2014 roku o godz.11.30.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

9. Zastrzega się prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu do składania ofert bez podania przyczyny.

załącznik  nr 1

załącznik nr 2

szczegółowe warunki

 


Strona 1 z 29

Aktualności

W miniony weekend na łamach Gazety Lubuskiej ukazała się ostatnia część Informatora Szpitalnego, w której zaprezentowane zostały: Oddział Kardiologiczny oraz Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej.

Więcej …