Fundusze Europejskie Program Regionalny

1. Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii w celu zwiększenia dostepności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych tablica radioterapia

Ośrodek Radioterapii w Gorzowie ma składać się z 25-łóżkowego oddziału radioterapii oraz 26-łóżkowego hostelu. Całość mają uzupełnić 2 akceleratory liniowe, tomograf komputerowy oraz pomieszczenia dla pracowni planowania radioterapii i pracowni fizyki medycznej.

Całkowita powierzchnia Ośrodka ma mieć ponad 5,5 tysięcy metrów kwadratowych, część użytkowa niespełna 3 tysiące metrów kwadratowych.

Koszt budowy ośrodka ma sięgać 66 mln zł, niespełna 22 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (21,6 mln złotych) Szpital liczy także na wsparcie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024 w kwocie 35 mln zł, a ze swoich środków zamierza przekazać kwotę ok 10 mln złotych.


Projekt budowlany przewiduje również zagospodarowanie terenu obejmujące parking, drogi dojazdowe, przyłącza.

Ośrodek radioterapii w Gorzowie ma skupić w jednym miejscu wszystkie poradnie związane z leczeniem onkologicznym, m.in. poradnię onkologiczną, poradnię onkohematologiczną, oraz poradnię ginekologii onkologicznej. W ośrodku radioterapii znajdzie się też miejsce dla oddziału onkologii klinicznej oraz hostelu (dla osób, u których można zastosować terapie w trybie ambulatoryjnym). Całość mają dopełnić dwa akceleratory liniowe, tomograf komputerowy, pomieszczenia dla pracowni planowania radioterapii oraz pomieszczenia dla pracowni fizyki medycznej.W Ośrodku radioterapii w gorzowskim szpitalu każdego roku będzie się leczyło około 1000 osób.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie onkologii. Celami szczegółowymi są:
- zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory
- osiągnięcie średnich europejskich standardów w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów oraz poprawy dostępności do najbardziej skutecznych metod leczenia
- tworzenie warunków do wykorzystania dla potrzeb praktyki onkologicznej, ogromnego postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych,
- poszerzenie dostępności do metod wcześniejszego rozpoznawania nowotworów złośliwych i dostępności do nowoczesnych, sprawdzonych w praktyce metod leczenia nowotworów złośliwych

2. Zaawansowane narzędzia obrazowania 3D w informatycznej platformie badań obrazowych w Wielospecjaistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. 

obrazowanie 3D 1

Zakup i wdrożenie oprogramowania umożliwiającego realizację e-usług (udostępnianie obrazów cyfrowych radiologicznych za pośrednictwem Internetu, telekonsultacje), zakup i wdrożenie infrastruktury zabezpieczającej e-usługi, oraz zakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej kosztowało ponad 1 746 600 zł.

Projekt „Zaawansowane narzędzia obrazowania 3D w informatycznej platformie badań obrazowych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.” został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 kwotą 1 453 878,53 zł.

Dostęp do wyników badań można uzyskać klikając w ten link http://rbox.szpital.gorzow.pl/ 
Sposób dostania się wyników znajduje się pod tym linkiem: 
 http://www.szpital.gorzow.pl/joomla/index.php/aktualnosci/item/3333-siec-przejmuje-wyniki-badan

3. Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostke pracującą w wysokosprawnej kogeneracji - trigeneracji z wykorzystaniem innowacyjnych sposobów sterowania zwiększającej bezpieczeństwo w ciągłości zasilania w energię elektryczną oraz cieplną Szpitala 

zamowienie 1846 

Beneficjentem projektu jest Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, (woj. lubuskie).

Geneza projektu jest ściśle związana z działalnością zdrowotną Wnioskodawcy w ramach zaspokajania potrzeb świadczenia usług związanych z opieką zdrowotną i szpitalną na terenie docelowym.

Głównym celem projektu jest - Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostką kogeneracyjną, z wykorzystaniem innowacyjnego sposobu sterowania przy dynamicznie zmiennym poborze energii elektrycznej.

Zakres projektu obejmuje kompleksową realizację zadania polegającego na instalacji kogeneratora gazowego wraz z infrastrukturą.

Beneficjent zaplanował inwestycję w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje dostawę i montaż agregatu kogeneracyjnego, czterociągowego kotła parowego oraz wykonanie instalacji technologicznej pod potrzeby szpitala.

W zakresie rzeczowym jest demontaż jednego kotła parowego i wodnego. W ich miejsce należy zabudować układ silnika gazowego z osprzętem, oraz przygotować miejsce na wytwornicę wody lodowej, która zostanie wykonana w drugim etapie.

Pozostałe dwa kotły (parowy i wodny) należy wprowadzić w układ sterowania i automatyki nowego systemu silnika jako zabezpieczenie rezerwowe przy ewentualnej awarii nowego układu.

Produktami projektu będzie:
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 0,87 MWht
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 0,80 MWhe
- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)– 1 szt.
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji – 1 szt.

Odbiorcami projektu będą: pacjenci oraz personel Szpitala – wszyscy korzystający z zasobów energii elektrycznej i cieplnej na terenie szpitala.

Poziom redukcji CO2 wynosi 32,6%
Emisja CO2 przed wynosi 7256 ton/rok
Emisja CO2 po wynosi 2367 ton /rok
Co daje 32,6% redukcji

Wartość projektu:
5 035 780,00 PLN

Wartość dofinansowania:
2 569 640,50 PLN

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.