Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

1. Projekt pt. „Poprawa jakości wysokospecjalistycznych usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.”

 

Całkowita wartość projektu 1 226 100,00

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

W ramach projektu Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. zakupił spiralny tomograf komputerowy – czterorzędowy oraz aparat ultrasonograficzny z głowicą i wideoprinterm dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej w Zespole Szpitalnym przy ul. Dekerta 1

 

2. Projekt pt. „Poprawa bezpieczeństwa terapii pacjentów hemodializowanych Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.”

 

Całkowita wartość projektu 603 900,00 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Zakup 6 sztuk aparatów do dializoterapii wraz z multifiltrem dla Stacji Dializ

 

 

3. Projekt pt. „Poprawa jakości wyposażenia aparatury w terapii pacjentów
Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Całkowita wartość projektu 542 827,50 zł.

 

Zakup trzech sztuk aparatów do znieczulenia oraz trzech sztuk respiratorów dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego

 


4. Projekt pt. „Jakość badań radiologicznych gwarancją bezpiecznej terapii pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim".

Całkowita wartość projektu 854 000 zł.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Zakup dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej w Zespole Szpitalnym przy ul. Jana Dekerta Aparatu Ultrasonograficznego z głowicą i wideoprinterm.

Sprzęt cyfrowy do diagnostyki radiologicznej znacznie rozszerza możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu chorób nowotworowych, układu krążenia, urazach wielonarządowych, diagnostyce jamy brzusznej i innych schorzeń oraz urazów narządu ruchu. Dzięki projektowi diagnostyka stała się kompleksowa, bezpieczna i skuteczna co znacznie zwiększa wykrywalność chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych.


5. Projekt pt. „ Diagnostyka endoskopowa dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych"

Całkowita wartość projektu 378 800 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Zakup endoskopu z torem wizyjnym wraz z osprzętem do sterylizacji do wykrywania raka przewodu pokarmowego dla Wojewódzkiej Poradni Gastroenterologicznej Szpitala. Aparat umożliwia wykonywanie wczesnej diagnostyki i zabiegów polegających na pobraniu materiału do badań histopatologicznych w celu wykrycia choroby nowotworowej przewodu pokarmowego. Projekt umożliwia wyrównanie stosowanych diagnostyk i terapii w lecznictwie specjalistycznym i wysokospecjalistycznym stacjonarnym i ambulatoryjnym, ograniczenie zachorowalności na nowotwory złośliwe.


6. Projekt pt. „Telemedycyna dla zdrowia"

Całkowita wartość projektu 832 040 zł.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia systemu do obiegu informacji medycznej, systemu przechowywania i przetwarzania danych medycznych oraz rozwoju usług w zakresie telemedycyny poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych i komunikacyjnych również e-usług medycznych oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania nowoczesnych technologii .

Projekt stanowi narzędzie w edukacji i szkoleniu kadr medycznych, wpływa na poprawę usług medycznych, spowoduje możliwość tworzenia wielodyscyplinarnych zespołów medycznych do rozstrzygnięcia złożonych problemów zdrowotnych.

 

 

 

 

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.