Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

unia pasek2

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Priorytet 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej

Działanie 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Poddziałanie 4.2.1. Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Projekt pn. „Dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych”

Nr Projektu: RPLB.04.02.01-08-003/14

Wartość całkowita projektu: 9 115 386,75 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 8 565 561,15 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85%: 7 280 726,97 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.: 

- rozbudowę i modernizację trzech sal bloku operacyjnego Szpitala: ortopedyczną, ortopedyczną artroskopową i neurochirurgiczną,

- zakup i montaż wyposażenia medycznego i edukacyjnego do trzech sal operacyjnych bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem w system umożliwiający przesył danych do sali konferencyjno-dydaktycznej za pomocą m.in. kamer, monitorów, głośników, mikrofonów, rzutników.

Termin realizacji – 30.11.2015 r.

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.