Wydrukuj tę stronę
czwartek, 10 lipiec 2014 07:26

Wyjście poza teren oddziału

Napisane przez

Pacjent może przebywać poza terenem oddziału w następujących przypadkach:

1. Po wypisie z oddziału 

Po otrzymaniu karty informacyjnej /wypisowej/ i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień - od lekarza leczącego i pielęgniarki dyżurnej - zobowiązujemy pacjentów do zgłoszenia pielęgniarce dyżurnej faktu opuszczenia oddziału.

2. Po uzyskaniu zgody na spacer

O możliwości pójścia na spacer decyduje lekarz lub pielęgniarka, którzy określają czas przebywania Pacjenta poza oddziałem. Moment wyjścia i powrotu zgłaszany jest pielęgniarce dyżurnej. Ze względu na specyfikę leczenia na niektórych oddziałach wychodzenie na spacery nie jest praktykowane.

3. Kiedy wymaga tego uczestnictwo w badaniach, zabiegach, konsultacjach

Niektóre choroby powodują konieczność wykonania poza oddziałem specjalistycznych badań i zabiegów. W sytuacji takiej Pacjent jest prowadzony lub przewożony do pracowni i zakładów diagnostycznych znajdujących się na terenie Szpitala. Opieka nad Pacjentem spoczywa wówczas na pielęgniarce dyżurnej, ratowniku medycznym lub sanitariuszu.

 

Pacjent może wychodzić z budynku Szpitala tylko po uzyskaniu zgody Ordynatora, lekarza dyżurnego lub pielęgniarki oddziałowej/dyżurnej danego oddziału.

W przypadku samowolnego oddalenia się pacjenta Szpital:

  1. niezwłocznie powiadamia policję o zaistniałym zdarzeniu,
  2. niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu przedstawiciela ustawowego pacjenta niepełnoletniego, a w przypadku pacjenta pełnoletniego osobę upoważnioną do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta.