czwartek, 10 lipiec 2014 07:23

Szpitalny Oddział Ratunkowy – przyjęcia w trybie nagłym

Napisane przez

Zadania Szpitalnego Oddział Ratunkowego:

  • przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie pacjentów z szeroko rozumianymi nagłymi zachorowaniami, zatruciami oraz urazami, którzy są przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się do oddziału samodzielnie
  • pomoc ofiarom katastrof, zgodnie z założeniami powiatowego i wojewódzkiego planu zabezpieczenia ratunkowego

WAŻNE!!

Do każdego SOR w Polsce ubezpieczony może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia.

Należy jednak pamiętać, że szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony wyłącznie dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłego zachorowania, poważnego urazu czy zatrucia i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Dla każdego ubezpieczonego lekarz rodzinny jest dostępny całodobowo również w formie wizyt domowych w ramach Nocnej Pomocy Lekarskiej (NPL). Link do pliku PDF (nocna i świąteczna opieka medyczna)

Do SOR nie należy zgłaszać się w celu uzyskania:

  • recepty na stosowane przewlekle leki (nawet jeśli powinny być przyjmowane regularnie i skończyły się – właściwym adresem jest lekarz rodzinny czy NPL).

  • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych,

  • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.