czwartek, 10 lipiec 2014 07:26

Leczenie i pielęgnacja

Napisane przez

Koordynacja leczenia i pielęgnowania

Po przyjęciu Pacjenta do poszczególnych oddziałów opiekę na mim sprawuje zatrudniony tam personel. Każda z osób, która zetknie się z Pacjentem - podobnie jak na Izbie Przyjęć - posiada widoczny i czytelny identyfikator, umożliwiający pacjentowi zapoznanie się z poszczególnymi osobami, ich stanowiskami i miejscem pracy.

Każdym oddziałem kieruje Ordynator (lub Kierownik), któremu podlegają wszyscy pozostali pracownicy. Do Niego właśnie lub innych upoważnionych lekarzy Oddziału zgłaszać się należy z prośbą o informacje na temat stosowanej terapii, jej przebiegu i czasu leczenia.

Zgodnie z prawem przysługującym Pacjentom mogą Oni zastrzec sobie możliwość nie udzielania informacji o stanie własnego zdrowia żadnemu lub jednemu wskazanemu członkowi rodziny. Wola ta wyrażana jest zawsze pisemnie. Tylko osobom upoważnionym przez pacjenta udzielana będzie informacja o chorym.

Kadrą pielęgniarską, sanitariuszami i salowymi zarządzają Pielęgniarki Oddziałowe i Koordynujące, które razem z pielęgniarkami dyżurnymi informują Pacjentów o przebiegu procesu opieki i pielęgnacji, przeprowadzają edukację Pacjentów, przygotowują ich do życia w zmienionych chorobą warunkach domowych. Informacja pielęgniarska dostępna jest przez całą dobę.

Do Ordynatorów i Pielęgniarek Oddziałowych można kierować wszelkie uwagi, wątpliwości, wnioski i skargi dotyczące leczenia i opieki.

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.