wtorek, 18 kwiecień 2017 08:33

Wojewódzka Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Napisane przez
Wojewódzka Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Do Poradni obowiązuje skierowanie

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - 12.00 -18.00
Środa - 12.00 - 18.00

Lekarze przyjmujący w poradni:
lek.med. Maciej Górecki
dr n. med. Maciej Kococik
dr n. med. Dariusz Mińkowski
lek. med. Maciej Skrzypek
lek. med. Marek Nowak

Zakres działalności Wojewódzkiej Poradni Chirurgii Onkologicznej:

1. Kwalifikacja do leczenia onkologicznego operacyjnego 

2. Opieka pooperacyjna chorych operowanych z powodu chorób nowotworowych 

3. Diagnostyka biopsyjna zmian podejrzanych o charakter nowotworowy

4. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

5. Biopsja gruboigłowa

6. Dermatoskopowa ocena zmian skóry

7. Drobne zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne, diagnostyczno-lecznicze

Rejestracja do Poradni codziennie, osobista lub telefoniczna

- osobista w godz. 7:30 - 14:30

Telefon: 95 7331 890

Do podstawowych zadań Wojewódzkiej Poradni Chirurgii Onkologicznej należą w szczególności: 

  1. leczenie i profilaktyka onkologiczna,

  2. realizacja programów terapeutycznych w ramach chemioterapii ambulatoryjnej,

  3. organizacja konsultacji radio-chemioterapeutycznych w celu kwalifikacji do leczenia energią promienistą,

  4. zbieranie i analiza zgłoszeń dotyczących zachorowań na choroby nowotworowe w województwie lubuskim,

  5. kwalifikowanie chorych do leczenia w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych,

  6. kontynuacja leczenia po wypisaniu chorego ze szpitala,

  7. udzielanie świadczeń konsultacyjnych dla potrzeb opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej, sprawowanej przez inne zakłady służby zdrowia na obszarze województwa,

  8. kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni i/lub ośrodków specjalistycznych,

  9. prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów.

Wojewódzką Poradnią Chirurgii Onkologicznej kieruje Kierownik/Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

W Poradni funkcjonuje Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.