Damian Barański

Damian Barański

OGŁOSZENIE

 

na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 

                      

Zarząd

Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dekerta 1

 

ogłasza konkurs ofert na  kierowanie Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, Wojewódzką Poradnią Chirurgii Ogólnej, Wojewódzką Poradnią Chirurgii Onkologicznej i Wojewódzką Poradnią Chirurgii Naczyniowej z jednoczesnym

udzielaniem świadczeń zdrowotnych

 

 1. Nazwa i siedziba podmiotu ogłaszającego konkurs: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki
  w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dekerta 1.

Przedmiot konkursu:  kierowanie Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, Wojewódzką Poradnią Chirurgii Ogólnej, Wojewódzką Poradnią Chirurgii Onkologicznej i Wojewódzką Poradnią Chirurgii Naczyniowej z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych

 1. Okres zawarcia umowy : od 01 grudnia 2021 roku do 30 listopada 2026
 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są:
  • na stronie internetowej: szpital.gorzow.pl lub
  • w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Dekerta 1, w godz. 11.00-14.00.                      

Wszelkich informacji w zakresie prowadzonego postępowania konkursowego w imieniu Udzielającego zamówienia udziela starszy specjalista ds. kadr Działu Organizacji i Kadr – Karolina Czyrka.

 1. Oferty należy składać na adres: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Dekerta 1, w terminie do dnia 17 listopada 2021 r. do godz. 10.00                      w Kancelarii Szpitala.

Dokumenty kandydatów powinny być zapakowane w dwie koperty. Na kopercie wewnętrznej  w której powinny znajdować się dokumenty aplikacyjne kandydat podaje swoje imię, nazwisko oraz adres zwrotny. Koperta zewnętrzna powinna zawierać  dopisek: „Konkurs ofert na  kierowanie Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, Wojewódzką Poradnią Chirurgii Ogólnej, Wojewódzką Poradnią Chirurgii Onkologicznej i Wojewódzką Poradnią Chirurgii Naczyniowej z jednoczesnym

udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.     

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 roku o godz. 11.00
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 3. Zastrzega się prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu do składania ofert bez podania przyczyny.

 

wtorek, 21 wrzesień 2021 16:00

Jadłospis dekadowy 21.09-30.09.2021

piątek, 20 sierpień 2021 11:21

Jadłospis dekadowy 22.08.2021 - 31.08.2021

poniedziałek, 02 sierpień 2021 12:15

Jadłospis dekadowy 02.08.2021 - 11.08.2021

wtorek, 22 czerwiec 2021 14:21

Jadłospis dekadowy 23.06.2021 - 02.07.2021

piątek, 11 czerwiec 2021 18:49

Jadłospis dekadowy 13.06-22.06.2021

Strona 1 z 31
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.