Damian Barański

Damian Barański

11 lutego, w poniedziałek pod hasłem ,,Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie" odbędzie się Dzień Chorego w szpitalu na ulicy Dekerta. Kierujemy więc zaproszenie szczególnie gorąco do osób dotkniętych chorobą, osób współodczuwających, potrzebujących wsparcia, osób troszczących się, pielęgnujących i sprawujących opiekę nad chorymi.
Z tej okazji w niedzielę 10 lutego 2019 r. o godzinie 10.00 będzie Celebrowana Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Szpital również odwiedzi Jego Ekscelencja Biskup Tadeusz Lityński - ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. O godz. 13.00 odwiedzi dwa oddziały : hematologii i neurologii.

Z poważaniem i szacunkiem zaprasza ks. Bogusław Kaczmarek – kapelan szpitala.

wtorek, 22 styczeń 2019 09:53

Kryteria kwalifikacji do PET/CT:

1. Choroby nowotworowe:

1) pojedynczy guzek płuca o średnicy >1cm, w celu różnicowania pomiędzy jego łagodnym i złośliwym charakterem, przy braku rozpoznania innymi dostępnymi metodami;

2) niedrobnokomórkowy rak płuca, w celu oceny jego zaawansowania przed planowaną resekcją lub radykalną radioterapią, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania (z wyjątkiem raka oskrzelikowo-pęcherzykowego i nowotworów neuroendokrynnych lub rozpoznanych wcześniej przerzutów odległych);

3) niedrobnokomórkowy rak płuca, w celu oceny resztkowej choroby po indukcyjnej chemioterapii;

4) chłoniak Hodgkina i chłoniaki nie-hodgkinowskie, w celu wstępnej oceny stopnia zaawansowania lub oceny skuteczności chemioterapii lub wczesnego rozpoznania nawrotu, jeżeli inne badania obrazowe nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania;

5) rak jelita grubego, w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania lub wczesnego rozpoznania nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku wzrostu stężeń markerów lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych);

6) rak przełyku, w celu oceny zaawansowania przed leczeniem wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku niejednoznacznych wyników badań obrazowych);

7) ocena patologicznej zmiany budzącej podejrzenie raka zlokalizowanej w trzustce lub w wątrobie, jeżeli rozpoznanie innymi dostępnymi metodami jest niemożliwe;

8) rak piersi, w celu wykluczenia odległych przerzutów, kiedy wyniki innych badań są niejednoznaczne lub w przypadku przerzutów do pachowych węzłów chłonnych z ogniska o nieznanym położeniu i podejrzeniem ogniska pierwotnego w gruczole piersiowym;

9) czerniaki z klinicznymi przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych w celu wykluczenia przerzutów do narządów odległych, z potencjalnie operacyjnymi przerzutami do narządów odległych lub z przerzutem bez ustalonego ogniska pierwotnego;

10) rak jajnika, w celu wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku wzrostu stężeń Ca-125 lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych);

11) nowotwory nabłonkowe głowy szyi, w celu wczesnego rozpoznania nawrotu i w ocenie miejscowo-regionalnego zaawansowania, jeżeli wyniki innych badań nie są jednoznaczne;

12) nowotwory złośliwe mózgu, w celu wczesnego rozpoznania nawrotu lub dla określenia miejsca biopsji;

13) rak tarczycy, w celu lokalizacji ogniska nawrotu w przypadku wzrostu stężenia tyreoglobuliny, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu (niezbędne wcześniejsze wykonanie scyntygrafii 131I);

14) podejrzenie przerzutów do kości, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu nowotworu (preferowany znacznik 18F);

15) planowanie radykalnej radioterapii o modulowanej intensywności wiązki, w celu oceny rozkładu żywotnych komórek nowotworowych, hipoksji lub proliferacji guza, jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;

16) nowotwory jądra (z wyjątkiem dojrzałych potworniaków), w celu oceny ich zasięgu i skuteczności leczenia (w tym obecności resztkowego guza i rozpoznania nawrotu), jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;

17) rak gruczołu krokowego i rak nerki, w celu rozpoznania nawrotu (przerzutów) po radykalnym leczeniu (tylko za pomocą PET ze znakowaną choliną lub octanem), jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;

18) mięsaki, w celu oceny skuteczności chemioterapii (po 1-3 kursach, w porównaniu z wyjściowym badaniem) i wczesnego wykrycia nawrotu, jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;

19) nowotwory podścieliska przewodu pokarmowego (GIST), w celu monitorowanie odpowiedzi na molekularnie ukierunkowane leczenie;

20) przerzuty o nieznanym punkcie wyjście, w celu lokalizacji guza pierwotnego, jeżeli nie jest to możliwe przy użyciu innych dostępnych badań.

2. Choroby serca:

1) badania perfuzyjne serca:

a. podejrzenie choroby niedokrwiennej w grupie chorych o pośrednim ryzyku zachorowania, jeśli inne badania diagnostyczne (w tym szczególnie badanie perfuzyjne SPECT) nie pozwalają na jednoznaczne określenie rozpoznania – jako badanie rozstrzygające;

b. podejrzenie choroby niedokrwiennej w grupie chorych o pośrednim ryzyku zachorowania, jeśli czynniki obiektywne wskazują na możliwość uzyskania fałszywego w klasycznych badaniach SPECT (otyłość, mastektomia, duży biust, wszczepy, inne) – jako badanie podstawowe;

2) badanie w kierunku oceny żywotności mięśnia sercowego.

3. Choroby układu nerwowego:

- rozpoznana padaczka lekooporna z planowanym leczeniem operacyjnym.

poniedziałek, 21 styczeń 2019 13:44

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET/CT) - informacje

Informacje i dane kontaktowe

Kryteria kwalifikacji do badań w ramach kontraktu z NFZ

ZALECENIA PRZED BADANIEM

 • W dniu poprzedzającym badanie pacjent powinien ograniczyć spożycie węglowodanów(np. cukier, dżemy, potrawy mączne, pieczywo, ziemniaki, makarony, kasze), nie należy również pić słodkich i słodzonych napojów, alkoholu i kawy. Pacjent nie powinien także spożywać bezcukrowych środków spożywczych (guma do żucia, tik-tak, cukierki, syropy itp.)Wczesnym wieczorem można zjeść lekką kolację (bez alkoholu).
 • W dniu poprzedzającym badanie oraz w dniu badania pacjent powinien unikać intensywnego wysiłku fizycznego, powstrzymać się od zajęć sportowych, ciężkiej pracy fizycznej a także masaży leczniczych.
 • W dniu badania pacjent zgłasza się na badanie na czczo (co najmniej 6 godzin po ostatnim posiłku), o godzinie ustalonej podczas rejestracji.
 • W dniu badania pacjent powinien być wstępnie nawodniony. Powinien wypić około 1 litra niegazowanej, niesłodzonej wody mineralnej w ciągu 2 godzin przed zgłoszeniem się na badanie. Pacjent zabiera ze sobą na badanie kolejny litr wody.

ZALECENIA DLA OSÓB Z CUKRZYCĄ ORAZ UWAGI DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA LEKÓW

 • W dniu badania pacjent może zażyć stale przyjmowane leki, które nie są związane z leczeniem cukrzycy oraz nie wymagają spożycia posiłku (np. leki na nadciśnienie, hormony tarczycy itp.).
 • Przed badaniem pacjent powinien poinformować personel medyczny o zażywanych lekach i poziomie cukru.
 • Pacjenci z insulinoniezależną cukrzycą typu II oraz leczeni doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi powinni dostosować się do zaleceń odnośnie bycia na czczo przed badaniem oraz nie przyjmowania żadnych leków przeciwcukrzycowych. Leki te można przyjąć po badaniu.
 • W dniu badania pacjent nie wstrzykuje sobie insuliny, ale zabiera ją ze sobą na badanie. Preparaty insuliny długodziałającej mogą być wstrzyknięte wieczorem w dniu poprzedzającym badanie.
 • Pacjenci z cukrzycą typu I lub insulinozależną cukrzycą typu II powinni dążyć do wyrównania poziomów glukozy we krwi przed badaniem PET, w porozumieniu z lekarzem prowadzącym. Przed badaniem mierzony będzie poziom cukru we krwi. Zbyt wysokie wartości cukru we krwi mogą uniemożliwić wykonanie badania. Wartość glikemii we krwi w momencie podawania znacznika nie powinna przekraczać 150 mg%.
 • W indywidualnych przypadkach inny tryb postępowania wymaga wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem pracowni PET. Jednak w każdym przypadku odstęp pomiędzy podaniem insuliny krótko działającej a badaniem powinien być większy niż 4 godziny.
 • Jeśli pacjent jest odżywiany pozajelitowo lub przez sondę, odżywianie takie powinno być zakończone co najmniej 4 godziny przed podaniem radiofarmaceutyku. Należy zwrócić uwagę aby płyny użyte do wstępnego nawodnienia pacjenta nie zawierały glukozy.

WAŻNE INFORMACJE

 • Na badanie pacjentom nie wolno przyprowadzać ze sobą małych dzieci oraz kobiet w ciąży!
 • Ciąża stanowi względne przeciwwskazanie do wykonania badania. Badanie u kobiety w ciąży można wykonać jedynie w przypadkach, które nie mogą być wykonane po porodzie. Pacjentki w wieku rozrodczym prosimy o wykonanie testu ciążowego w dniu poprzedzającym badanie. W trakcie pobytu w pracowni poprosimy o podpisanie oświadczenia stwierdzającego, że pacjentka nie jest w ciąży.
 • Zgłaszając się na badanie PET/CT pacjent powinien być ubrany w ciepłe i wygodne ubranie (najlepiej sportowe typu dres), pozbawione metalowych elementów (zamków błyskawicznych, fiszbin, haftek, nap, metalowych guzików i ozdób) lub zabrać ze sobą takie ubranie na zmianę. Do badania nie trzeba się rozbierać, należy jednak zdjąć biżuterię i protezy dentystyczne.
 • Pacjent powinien zabrać ze sobą stosowane środki higieniczne na zmianę (np. pieluchomajtki, podkłady, worki stomijne itp.)
 • W trakcie badania PET/CT nie podaje się dożylnie kontrastów, jednak należy poinformować personel o wszelkich uczuleniach na leki.
 • Podany radiofarmaceutyk nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługi maszyn.
 • Czas niezbędny do wykonania badania zwykle wynosi około 3 godzin.

CO NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA BADANIE PET/CT

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Oryginał skierowania na badanie PET/CT czytelnie wypełniony przez lekarza, z jego podpisem i czytelną pieczątką oraz czytelną pieczątką jednostki kierującej na badanie
 • Oryginały i kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w szczególności wypisy ze szpitala, wyniki poprzednich badań obrazowych (PET, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, zdjęć Rtg) wraz z kliszami i płytami CD.
 • Wszystkie normalnie przyjmowane leki, także insulinę.
 • Butelkę niegazowanej wody mineralnej o pojemności 1 litra, którą pacjent powinien wypić zgodnie z instrukcją pielęgniarki po przybyciu na badanie.

ODBIÓR WYNIKU BADANIA

 • W rejestracji pacjent uzyska informację odnośnie terminu odbioru wyniku badania.
 • Wynik badania dostarczany jest w formie pisemnej wraz z zapisem obrazu na płycie CD.
 • Istnieje możliwość odebrania wyniku badania osobiście lub za pośrednictwem innej osoby po wypełnieniu odpowiedniego upoważnienia, a także wysłania wyniku pocztą (w tym celu proszę zabrać ze sobą kopertę bąbelkową oraz znaczki na list polecony i ustalić ten sposób odebrania wyniku w rejestracji zakładu przed badaniem).
 • Wynik może być również pobrany przez pacjenta lub udostępniony lekarzowi pod adresem internetowym : https://rbox.szpital.gorzow.pl


PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA PET/CT

Przygotowanie pacjenta do badania ma na celu minimalizację fizjologicznego gromadzenia znacznika (FDG – fluorodeoksyglukozy) w tkankach (nerki, pęcherz, mięśnie szkieletowe, serce, brązowy tłuszcz) przy jednoczesnej optymalizacji wychwytu w tkance nowotworowej.

 • Pacjent zgłasza się na badanie na czczo (co najmniej 6 godzin po ostatnim posiłku), o godzinie ustalonej podczas rejestracji.

Dodatkowe zalecenia: w dniu poprzedzającym badanie proszę stosować dietę niskocukrową, wieczorem lekka kolacja (bez alkoholu). W dniu badania bez jakichkolwiek posiłków, pacjent nie powinien także przed badaniem używać bezcukrowych środków spożywczych (guma do żucia, tik-tak, cukierki, syropy itd.)

 • Pacjent powinien być wstępnie nawodniony. Powinien wypić około 1 litra niegazowanej, niesłodzonej wody mineralnej w ciągu 2 godzin przed planowanym podaniem FDG. Nawodnienie obniża stężenie FDG w moczu i jednocześnie obniża dawkę promieniowania na jakie pacjent jest narażony. Pacjent zabiera ze sobą na badanie kolejny litr wody.
 • Pacjent na badanie zabiera ze sobą:

- dokument tożsamości ze zdjęciem
– oryginały i kserokopie dokumentacji medycznej, w szczególności wyniki poprzednich badań PET, badań obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) razem z płytami CD
– wszystkie normalnie zażywane leki , także insulinę
– wymagane środki higieniczne, np. w przypadku nietrzymania moczu, wyłonionej stomii

 • Pacjent powinien unikać istotnego wysiłku fizycznego w dniu poprzedzającym badanie (siłownia, jazda na rowerze, biegi itd.) a także masaży leczniczych.
 • Dla prawidłowego wykonania badania pacjent powinien być ubrany w sposób gwarantujący utrzymanie stałej temeperatury ciała (chory nie może zmarznąć), w wygodne ubranie (najlepiej sportowe typu dres) pozbawione metalowych elementów (zamków błyskawicznych, fiszbin, haftek, nap, metalowych guzików) lub zabrać ze sobą takie ubranie na zmianę.

Uwagi dotyczące podawania leków:

 • Można zażyć stale przyjmowane leki nie związane z leczeniem cukrzycy, o ile nie wymagają spożycia posiłku (leki na nadciśnienie itp.)
 • Pacjenci z insulinoniezależną cukrzycą typu II i na lekach doustnych powinni dostosować się do zaleceń odnośnie bycia na czczo na 4 godziny przed badaniem(wcześniej pacjent może zjeść lekkie śniadanie i przyjąć leki przeciwcukrzycowe). Pacjent przed badaniem nie wykonuje iniekcji z leków takich jak Victoza lub Byetta. Leki te można przyjąć po badaniu.
 • W dniu badania pacjent nie wstrzykuje insuliny, zabiera ją ze sobą. Preparaty insuliny długodziałającej mogą być podane wieczorem w dzień poprzedzający badanie.
 • Pacjenci z cukrzycą typu I lub insulinozależną typu II powinni dążyć do osiągnięcia normalnych poziomów glukozy we krwi przed badaniem PET, w porozumieniu z lekarzem prowadzącym. Stężenie glukozy we krwi w momencie podawanie znacznika nie powinno przekraczać 150 mg%
 • W indywidualnych przypadkach inny tryb postępowania wymaga wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem pracowni PET. W każdym wypadku odstęp pomiędzy podaniem insuliny krótkodziałającej a badaniem powinien być większy niż 4 godziny.
 • Jeśli pacjent jest odżywiany pozajelitowo odżywianie takie powinno być zakończone co najmniej 4 godziny przed planowanym podaniem FDG. Należy zwrócić uwagę aby płyny użyte do infuzji celem wstępnego nawodnienia nie zawierały glukozy.

Uwagi dodatkowe:

 • Ciąża stanowi względne przeciwwskazanie do wykonania badania. Badanie u kobiety w ciąży można wykonać jedynie w przypadkach, które nie mogą być wykonane po porodzie; Pacjentki w wieku rozrodczym prosimy o wykonanie testu ciążowego w dniu poprzedzającym badanie.
  W trakcie pobytu w pracowni poprosimy o podpisanie oświadczenia stwierdzającego że Pacjentka nie jest w ciąży.
 • Pacjentom nie powinny towarzyszyć dzieci i kobiety w ciąży.
 • Czas konieczny na wykonanie badania zwykle wynosi około 3 godzin.

DOKUMENTY

Pliki do pobrania i wydruku:

 

poniedziałek, 21 styczeń 2019 13:02

Przebieg badania PET/CT - Informacja dla pacjentów

 1. W dniu badania pacjent zgłasza się do rejestracji Klinicznego Zakładu Medycyny Nuklearnej UZ o godzinie ustalonej podczas rejestracji, przygotowany do badania zgodnie z podaną informacją. PROSIMY O WYŁĄCZENIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH i pozostawienie w rejestracji zaadresowanej koperty bąbelkowej ze znaczkami na list polecony (jeśli wynik ma zostać wysłany pocztą).

 2. W rejestracji pacjent wypełnia ANKIETĘ DLA PACJENTA PRZED BADANIEM PET/CT. Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Właściwą odpowiedź należy zakreślić kółkiem.

 3. Pacjent otrzymuje komplet dokumentacji i jest poproszony o zgłoszenie się do gabinetu 227 (gabinet zabiegowy).

 4. W gabinecie zabiegowym pielęgniarka prosi pacjenta o podpisanie świadomej zgody na badanie i podanie izotopu promieniotwórczego. Kobiety są proszone o podpisanie oświadczenia, iż nie są w dniu badania w ciąży i nie karmią piersią (w przypadku karmienia piersią niemowlę należy odstawić od piersi na okres 2 dni – dzień badania i dzień kolejny). Następnie pacjent ma wykonywany pomiar wagi, wzrostu, poziomu cukru i ciśnienia tętniczego. Pielęgniarka zakłada wenflon i podaje leki zlecone przez lekarza. Przygotowuje również pacjentowi roztwór do wypicia (na zlecenie lekarza), który pacjent musi wypić zgodnie z instrukcją.

 5. Do momentu podania radiofarmaceutyku przed badaniem pacjent oczekuje na korytarzu przed gabinetem zabiegowym pijąc przygotowany roztwór. Chory zostanie również poproszony o usunięcie biżuterii i przebranie się w ubranie wolne od metalowych elementów.

 6. Na około 10 minut przed podaniem radiofarmaceutyku pacjent zostanie poproszony o skorzystanie z toalety.

 7. Na około 5 minut przed podaniem radiofarmaceutyku pacjent zostanie ponownie poproszony do gabinetu. Następuje podanie znacznika izotopowego, usunięcie wenflonu i zabezpieczenie miejsca wkłucia gazikiem i plastrem.

 8. Pacjent przechodzi do gabinetu 229 (poczekalnia gorąca), gdzie kładzie się na wolnym fotelu i przez kolejnych 15 minut wypija powoli resztę przygotowanego roztworu.

 9. Przez kolejne 40 minut pacjent leży na fotelu lotniczym w półmroku i relaksuje się (starając się rozluźnić mięśnie). Ponieważ każdy ruch ma wpływ na wynik badania bardzo prosimy pacjentów aby nie ruszali rękoma, nogami, nie zmieniali niepotrzebnie pozycji w fotelu, nie prowadzili rozmów z innymi pacjentami, nie żuli gumy i nie korzystali z telefonów komórkowych w trakcie pobytu w poczekalni gorącej.

 10. Na około 10 minut przed rozpoczęciem badania PET/CT pacjent jest proszony przez technika elektroradiologii o skorzystanie z toalety. Pacjent wstaje z fotela, odstawia pustą butelkę po wodzie na stolik, usuwa opatrunek po wkłuciu i wyrzuca go do kosza na odpady znajdującego się pod zlewem, a następnie korzysta z toalety (toaleta znajduje się w pomieszczeniu poczekalni gorącej), po czym przechodzi pod drzwi gabinetu 230 (pomieszczenie skanera PET/CT).

 11. W pomieszczeniu skanera PET/CT pacjent jest układany przez technika do badania, w pozycji leżącej z rękoma wyprostowanymi i uniesionymi nad głowę.

 12. Po zakończeniu badania pacjent przechodzi do pomieszczenia nr 234 (poczekalnia po badaniu) i tam pozostaje aż do czasu zwolnienia do domu przez lekarza. Do czasu zwolnienia pacjentom po badaniu nie wolno opuszczać pomieszczenia poczekalni, w szczególności spacerować po korytarzu pracowni PET/CT, wychodzić z pracowni pod rejestrację czy spacerować po zakładzie.

 13. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie zakładu pacjent powinien skorzystać z toalety, która znajduje się w pomieszczeniu poczekalni, a następnie ubrać się i niezwłocznie opuścić teren Zakładu nie zatrzymując się pod rejestracją.

poniedziałek, 21 styczeń 2019 12:57

Postępowanie po badaniu PET

Każde badanie z użyciem promieniowania jonizującego wiąże się z ryzykiem narażenia na jego skutki. Dotyczy to zarówno powszechnie wykonywanych badań radiologicznych (np. zdjęcie rtg klatki piersiowej, zębów, tomografii komputerowej) jak i metod radioizotopowych.

W badaniach tych pochłaniane przez pacjenta dawki promieniowania oraz przyjęte rygorystyczne procedury ochrony radiologicznej zapewniają maksymalną ochronę badanego i minimalizują zagrożenie.

Przed badaniem PET/CT pacjent przyjmuje w formie zastrzyku odpowiedni radiofarmaceutyk, który wraz z krwią rozprowadzany jest po całym ciele.

Najczęściej stosowanym radioizotopem w badaniach PET jest izotop 18F.

Izotop ten jest z organizmu eliminowany wraz z moczem, dlatego przed opuszczeniem Pracowni należy skorzystać z toalety zgodnie z zasadą „Zostaw izotop u nas – nie zabieraj go ze sobą”.

Fizyczny rozpad radiofarmaceutyku do wartości śladowych następuje w ciągu 20 godzin po badaniu. W tym czasie należy:

• unikać bliskiego kontaktu fizycznego z małymi dziećmi i kobietami w ciąży,
• unikać przebywania w dużych skupiskach ludzkich
• pić dużo płynów, tak aby jak najszybciej wydalić izotop z moczem,
• w dniu badania PET niewskazane jest wykonywanie innych badań diagnostycznych (np. gastroskopii, kolonoskopii, bronchoskopii itp.) i badań laboratoryjnych
• niewskazane jest wykonywanie procedur inwazyjnych (np. wizyta u stomatologa, wizyta u kosmetyczki itp.)

Podanie radioznacznika nie wpływa negatywnie na samopoczucie, dlatego po badaniu pacjent powinien czuć się dobrze i może opuścić pracownię. Może powrócić do normalnej diety i przyjmować zwykle stosowane leki.

poniedziałek, 21 styczeń 2019 12:40

PET Informacja

Pracownia PET/CT w Klinicznym Zakładzie Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kierownik Klinicznego Zakładu Medycyny Nuklearnej UZ:

dr n. med. Piotr Zorga

lekarz specjalista medycyny nuklearnej

tel. 95 7331 142

Rejestracja czynna w godzinach:

7:00- 14:30

tel. 95 7331 318

tel. 95 7331 588

fax 95 7331 451

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gabinet zabiegowy

tel. 95 7331 144

Sterownia

tel. 95 7331 452

Pracownicy Klinicznego Zakładu Medycyny Nuklearnej UZ:

lek. Wioletta Żółtowska – lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny nuklearnej

lek. Bartosz Sawicki – lekarz rezydent

mgr Aleksandra Supińska – st. asystent, specjalista fizyki medycznej, IOR 0-3

Małgorzata Czekanowska – laborant

Anna Chróścińska – rejestratorka medyczna

Alina Ciemny – st. pielęgniarka

Jadwiga Michalczewska – st. pielęgniarka

Patrycja Komisarek – technik elektroradiologii

Klaudia Ornawka – technik elektroradiologii

Tomasz Śmierzchalski – technik elektroradiologii

Renata Dziamecka – pomoc szpitalna • Wystawienie i przyjęcie skierowania na badanie PET-CT nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem pacjenta do badanie. Kwalifikacja następuje po dostarczeniu prawidłowo i czytelnie wypełnionego skierowania. Rejestracja może określić wstępny i nieobowiązujący termin badania.
 • W przypadku niepełnego lub nieczytelnego skierowania, kwalifikacja do badania zostanie przesunięta do czasu wyjaśnienia wątpliwości

 • Zgodnie z ustawą Prawo Atomowe na skierowaniu musi znajdować się czytelna pieczątka i podpis lekarza oraz czytelne dane jednostki kierującej, rozpoznanie z ICD-10 oraz problem kliniczny uzasadniający badanie.
 • Druk skierowania do pobrania znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania”. Można również wypisywać skierowania na drukach skierowań na badanie PET/CT innych ośrodków. Prosimy nie stosować druków na inne badania obrazowe (TK, NMR, USG i in.)
 • Na skierowaniu proszę podawać wagę pacjenta oraz telefon kontaktowy do pacjenta lub jego rodziny czy opiekuna
 • Po dostarczeniu skierowania i zakwalifikowaniu pacjenta do badania, personel Zakładu skontaktuje się z pacjentem telefonicznie i udzieli informacji na temat terminu i sposobu przygotowania się do badania PET/CT.
 • Przed kwalifikacją i po zakwalifikowaniu na badanie pacjent może zostać poproszony o dosłanie kopii wyników badań dodatkowych, kart informacyjnych oraz badań obrazowych (opis KT, karta leczenia szpitalnego, wynik badania histopatologicznego- biopsji).
 • Po wyznaczeniu terminu badania pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania na badanie PET-CT w terminie do 7 dni.  

PET jako nowoczesna metoda obrazowania, a także ze względu na zasadę tworzenia obrazu umożliwia wczesne wykrywanie zmian nowotworowych o niedużych wymiarach. Niestety ze względu na konieczność dobrania odpowiedniego radiofarmaceutyku do badanego procesu chorobowego oraz na wysoki koszt badań nie ma on zastosowania w prewencji chorób nowotworowych. Posiada za to niebagatelne znaczenie w potwierdzaniu lub wykluczaniu występowania przerzutów, planowaniu leczenia oraz w monitorowaniu skuteczności leczenia.

Urządzenia typu PET/CT wykorzystywane są:
• we wczesnej identyfikacji zmian nowotworowych;
• ocenie zaawansowania choroby nowotworowej co ma znaczenie w planowaniu leczenia (pozwala na wybór najbardziej optymalnej formy leczenia);
• monitorowaniu skuteczności leczenia;
• identyfikacji wznowy choroby nowotworowej

 

POWRÓT DO ZAKŁADKI PET/CT

środa, 09 styczeń 2019 13:17

Prawa pacjenta

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.