Damian Barański

Damian Barański

wtorek, 17 luty 2015 10:15

Ultradźwiękami w kamienie nerkowe

plansza 1
CENNIK PROCEDUR ENDOSKOPII DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYCH
na rok 2015
     
Lp. Nazwa zabiegu Cena netto
1 Gastroskopia 190 zł
2 Gastroskopia z biopsją 310 zł
3 Gastroskopia z testem ureazowym 205 zł
4 Gastroskopia z polipektomią 575 zł
5 Gastroskopia z mukosektomią 1 450 zł
     
6 Gastroskopia z endoskop. tamow. krwawień (ostrzykiwaniem) 590 zł
7 Gastroskopia z endoskop. tamow. krwawień (ostrzykiwaniem)+klips nacz. 590 zł+koszt klipsów nacz.
8 Gastroskopia z ostrzykiw. żylaków przełyku 560 zł
9 Gastroskopia z drenażem i protezą 2 600 zł
10 Gastroskopia z poszerzeniem przełyku (balonem) 1 600 zł
11 Gastroskopia z poszerzeniem przełyku (poszerzadła) 760 zł
12 Gastroskopia z założ. podwiązek gumowych na żylaki przełyku 850 zł
     
13 Duodenoskopia 180 zł
14 Duodenoskopia z wycinkiem 260 zł
15 Gastroskopia z usunięciem ciała obcego z żołądka 550 zł
     
16 Kolonoskopia 380 zł
17 Kolonoskopia z biopsją 485 zł
18 Kolonoskopia z polipektomią 900 zł
19 Kolonoskopia z mukosektomią 1 770 zł
20 Kolonoskopia z endoskop. tamow. krwawień (ostrzykiwaniem) 1 100 zł
21 Kolonoskopia z endoskop. tamow. krwawień (ostrzykiwaniem)+klips nacz. 1100 zł+koszt klipsów nacz.
     
22 Pehametria przełyku (całodobowe monitorowanie pH przełyku) 690 zł
     
23 PEG - Sonda 600 zł
     
24 Gastroskopia w znieczuleniu ogólnym dożylnym 190 zł +
  dodatkowo koszt znieczulenia 145 zł
     
25 Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym dożylnym 380 zł +
  dodatkowo koszt znieczulenia 170 zł
     
26 Bronchofiberoskopia 475 zł
     
27 Dywulsja (rozszerzenie odbytu) w zniecz. ogólnym doż. 220 zł
     
28 Dodatkowy koszt użycia aparatu do elektrochir.z modułem argonowym 160 zł
     
29 Rektoskopia 120 zł
30 Rektoskopia z wycinkiem 210 zł

 

Warunkiem wydania KREWKARTY z wpisaną grupą krwi, czynnikiem Rh, nazwiskiem, PESEL, jest posiadanie 2 zgodnych wyników badań przeprowadzonych w różnych terminach.
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej honoruje wcześniejsze, prawidłowo wypisane wyniki grupy krwi, tj.: posiadające stempel jednostki, która wynik wydała, numery badań oraz podpisy osób uprawnionych do oznaczania grupy krwi.
Istnieje również możliwość odtworzenia wyników badań pacjentów leczonych, przeprowadzonych w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej.
     
     
     
1. Wydanie KREWKARTY na podstawie posiadanych 2 wyników badań 15 zł
(w tym VAT 23%)
2. Wykonanie 1 badania w kierunku potwierdzenia posiadanego wyniku oznaczenia grupy krwi i czynnika Rh, z wydaniem KREWKARTY 40 zł / *
3. Wykonanie 2 badań w kierunku oznaczenia grupy krwi i czynnika Rh,
z wydaniem KREWKARTY
80 zł / *
     
* zwolnione na podst. art.43 ust.1 pkt 18 ustawy o podatku VAT
czwartek, 29 styczeń 2015 12:06

Hospitalizacja nieuzasadniona

Hospitalizacja (bez leków, procedur, opieki medycznej) w przypadkach określonych w art. 30 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, tj. pobyt pacjenta, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń szpitalnych albo całodobowych

Cena 180 zł netto za każdy rozpoczęty osobodzień

 

 

osób nieubezpieczonych albo nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

Oddział Chirurgii Dziecięcej Cena hospitalizacji jest ustalana na podstawie ilości punktów określonych dla poszczególnych rozpoznań i procedur medycznych wg katalogu JGP NFZ obowiązujacego w danym okresie hospitalizacji.
Cena 1 punktu wynosi 60 zł
Oddział Onkologii Klinicznej
Oddział Nefrologii
Oddział Dziecięcy
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Położniczo-Ginekologiczy
Oddział Okulistyczny
Oddział Laryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii
Oddział Kardiologii
Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Oddział Neurologii
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Reumatologii i Chorób Płuc
     
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Cena 1 punktu skali TISS wynosi 60 zł

 

Ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty handlowej w świetle prawa.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny orientacyjnej z uwagi na konieczność indywidualnego podejścia dla każdej hospitalizacji. Zmiana może nastąpić np. z powodu rozszerzenia procedur medycznych, zastosowania niestandardowych materiałów jak i pobytu znacznie krótszego lub dłuższego niż przyjęty w katalogu NFZ.
czwartek, 22 styczeń 2015 11:14

Hematologia ratuje życie

plansza 1

wtorek, 02 październik 2012 12:09

epuap

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. nr 200, poz. 1651) informujemy, iż SPSzW w Gorzowie Wlkp. uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".
Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest jedynym sposobem przekazywania do Urzędu spraw drogą elektroniczną

Elekroniczna skrzynka podawcza

 

W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP,
  • założenie profilu zaufanego (bezpłatnie) lub posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym (usługa odpłatna) w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.

Na stronie głównej ePUAP, w zakładce "Pomoc", umieszczono instrukcje użytkownika umożliwiające Państwu swobodnie poruszanie się po platformie.


Informacje na temat profilu zaufanego znajdują się na stronie ePUAP. Lista urzędów będących "punktami potwierdzania profilu zaufanego" dostępna jest w sekcji Profil Zaufany -> Rejestr PP. Profil zaufany można potwierdzić w dowolnym punkcie potwierdzeń, niezależnie od miejsca zamieszkania, również poza granicami kraju.

Informujemy, że w przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oraz oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne na stronie wystawcy swojego certyfikatu.

 

wtorek, 06 lipiec 2010 10:59

Oddział Okulistyczny

nophoto

Kierownictwo Oddziału:

Ordynator - lek. med. Franciszek Weryszko

Telefon: 95 7331 308

Informacje:

 

nophoto

 

Pielęgniarka Koordynująca:

Bożena Chrzanowska

Telefon: 95 7331 312

 

 Sekretariat:

Telefon: 95 7331 315

Gabinet pielęgniarek:

Telefon: 95 7331 309

 

Lekarze pracujący w Oddziale:

lek. med. Kazimiera Kućko - st. asystent

lek. med. Andrzej Mikołajewicz - st. asystent

lek. med. Ewa Swornowska - st. asystent

lek.med. Aneta Stępińska - rezydent

lek. med. Jakub Morawski - rezydent

lek. Magdalena Wargin - rezydent 

 

Możliwości diagnostyczne:

1.Tomografia siatkówki OCT ( diagnozowanie schorzeń siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem AMD).

 2.USG gałki ocznej ( możliwość oceny tylnego odcinka oka przy nieprzeziernych ośrodkach optycznych ).

 3.Pole widzenia( perymetria statyczna, kinetyczna)

 4.Angiografia fluoresceinowa– (pozwala na pełną diagnostykę obrazową patologii siatkówki, naczyniówki )

5. Autorefraktometr ( ocena wady wzroku)

 

Zakres leczenia:

1.Zaćma

2. Jaskra

3. Stany zapalne, tęczówki, naczyniówki ,siatkówki

4. Choroba zezową

5. Leczenie doszklistkowe iniekcjami Lucentisu wysiękową postać AMD

6. Zaopatrywanie urazów

 

Zakres chorób leczonych operacyjnie:

1. Usunięcie zaćmy ze wszczepem soczewki do komory tylnej metodą fakoemulsyfikacji

2. Operacje przetokowe w jaskrze, wykonujemy zabiegi p/jaskrowe z użyciem zastawki Ahmeda

3.Operacje zeza

4.Usunięcie skrzydlika, zmian chorobowych spojówki, powiek

5. Zaopatrywanie stanów urazowych z naruszeniem ciągłości tkanek

6. Usunięcie gałki ocznej,

7.Płukanie i zgłębnikowanie dróg łzowych u dzieci

8. Zabiegi plastyczne aparatu ochronnego oka

9.Wykonywanie drobnych zabiegów typu (gradówka, guzki, kępki żółte itp.)

wtorek, 06 lipiec 2010 06:30

Książka Telefoniczna

Informacja o numerach

Informacja ul. Dekerta: tel. 95 733 12 00
Informacja ul. Walczaka: tel. 95 733 16 00

Telefony Administracja
Telefony Lecznictwo Dekerta
Telefony Lecznictwo Walczka

piątek, 25 czerwiec 2010 10:05

Kontakt

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Dekerta 1
66-400 Gorzów Wlkp.


 

Zespół Szpitalny ul. Dekerta Zespół Szpitalny ul. Walczaka

tel. 95 733 12 00 (Informacja o numerach)

tel.  95 733 12 22, 95 733 12 27 (Sekretariat)

tel. 95 733 12 25, 95 733 12 26 (Kancelaria)

fax. 95 733 12 21

tel. 95 733 16 00 (Informacja o numerach)

tel. 95 733 16 02 (Kancelaria / Sekretariat Lekarza Naczelnego)

fax. 95 733 16 24

 


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rejestracja Główna ul. Dekerta 1: godz. 7.30-15.00, w środy od godz. 7.30 do 18.00 tel. 95 7331 890

Rejestracja do Ośrodka Radioterapii ul. Dekerta 1: godz. 7.30-15.00 tel. 95 7331 268

Rejestracja w Ośrodku Radioterapii ul. Dekerta 1: godz. 7.30-15.00 tel. 95 7331 810

Rejestracja Główna ul. Walczaka 42: godz. 7.30- 14.20 tel. 95 7331 862, tel. 95 7331 894

Chcesz ustalić lub odwołać wizytę w poradniach? Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Strona 28 z 28
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.