Poradnie Przyszpitalne ul. Walczaka

wtorek, 31 grudzień 2019 18:56

Poradnia Geriatryczna

Poradnia jest czynna od 14 stycznia 2020 roku.

 

Rejestracja:
osobiście: w okieknach przy ul. Dekerta i Walczaka
telefonicznie: pod numerem telefonu 95 7331 890 lub 95 7331 862

Godziny pracy poradni:
wtorek 9.00-15.00
środa 11.00-15.00

Poradnia znajduje się w gabinecie nr 11 (budynek poradni przy ul. Walczaka)

W poradni przyjmuje specjalista geriatrii dr n. med. Beata Trzcińska-Butkiewicz. 

Do poradni geriatrycznej mogą się zgłaszać osoby po 60. roku życia. Do poradni nalezy mieć skierowanie. 

wtorek, 29 sierpień 2017 16:21

Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna

Godziny Przyjęć w Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej

Poniedziałek: godz. 12.00 - 16.00

                   godz. 16.00 - 18.00 (wizyty domowe)

Środa - godz. 11.00 - 15.00

            

Telefony:

- rejestracja - 95 7331 809

 

Pacjenci w Przychodni Rehabilitacyjnej przyjmowani są tylko z ważnym skierowaniem 
(skierowanie jest ważne 1 rok od daty wystawienia - w oparciu o Zarządzenie na 53/2010/DSO2 Prezesa NFZ z dnia 2 września 2010 r. §10, pkt 4)

Do podstawowych zadań Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej należą w szczególności:

 1. udzielanie indywidualnych, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej,

 2. kwalifikowanie chorych do leczenia w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych,

 3. kontynuacja leczenia po wypisaniu chorego ze szpitala,

 4. udzielanie świadczeń konsultacyjnych dla potrzeb opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej, sprawowanej przez inne zakłady służby zdrowia na obszarze województwa,

 5. kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni i/lub ośrodków specjalistycznych,

 6. prowadzenie dokumentacji pacjentów.

Wojewódzka Przychodna Rehabilitacyjna podlega Kierownikowi/Ordynatorowi Oddziału Rehabilitacji. 

wtorek, 29 sierpień 2017 16:20

Wojewódzka Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Kierownik:

lek. med. Małgorzata Dobryniewska - specjalista chorób płuc

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 8:00 - 13:30

Wtorek: 14:00 - 18:00

Środa: 8:00-13:30

Czwartek: 8:00-13:30

Piątek: 8:00-13:30

Telefony:

- kierownik - 95 7331 860

- rejestracja - 95 7331 862

 

Diagnostyka:

1. Badanie wydolnościowe układu oddechowego (spirometria) 

2. Diagnostyka gruźlicy, testy alergologiczne

3. Badanie tlenku węgla w powietrzu wydychanym

4. Podstawowe badania laboratoryjne

5. Statystyka gruźlicy płuc

Leczenie:

Wszystkie choroby układu oddechowego wymagające leczenia w Poradni Chorób Płuc, w tym choroby przewlekłe i ostre

Do podstawowych zadań Wojewódzkiej Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc należą w szczególności:

 1. diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami układu oddechowego i gruźlicy,

 2. kontynuacja leczenia ambulatoryjnego po wypisaniu chorego ze szpitala, u chorych tego wymagających,

 3. kwalifikowanie chorych do leczenia w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych,

 4. udzielanie świadczeń konsultacyjnych dla potrzeb opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej, sprawowanej przez inne zakłady służby zdrowia na obszarze województwa,

 5. kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni i/lub ośrodków specjalistycznych,

 6. prowadzenie dokumentacji pacjentów.

Wojewódzką Poradnią Gruźlicy i Chorób Płuc kieruje Kierownik.

W Poradni funkcjonuje Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

wtorek, 29 sierpień 2017 16:19

Poradnia Preluksacyjna

Godziny przyjęć:

Wtorek: lek. med. Jarosław Janik - godz. 8:00 - 10:00

Środa: lek. med. Stanisław Dejnowicz - godz. 15:15 - 18:30

Piątek: lek. med. Zbigniew Apanowicz - godz. 08:00 - 10:00

lek. med. Michał Romaneczko

Telefon:
rejestracja - 95 7331 862

 

Zakres leczenia:

1. Diagnostyka i leczenie dysplazji stawu biodrowego - badanie USG

2. Diagnostyka i leczenie zachowawcze wrodzonych i nabytych wad stóp

Do podstawowych zadań Poradni Preluksacyjnej należą w szczególności:

 1. diagnostyka układu kostnoszkieletowego dzieci,

 2. prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej.

Poradnia podlega Kierownikowi/Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu.

wtorek, 18 kwiecień 2017 08:33

Wojewódzka Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Wojewódzka Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Do Poradni obowiązuje skierowanie

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - 12.00 -18.00
Środa - 12.00 - 18.00

Lekarze przyjmujący w poradni:
lek.med. Maciej Górecki
dr n. med. Maciej Kococik
dr n. med. Dariusz Mińkowski
lek. med. Maciej Skrzypek
lek. med. Marek Nowak

Zakres działalności Wojewódzkiej Poradni Chirurgii Onkologicznej:

1. Kwalifikacja do leczenia onkologicznego operacyjnego 

2. Opieka pooperacyjna chorych operowanych z powodu chorób nowotworowych 

3. Diagnostyka biopsyjna zmian podejrzanych o charakter nowotworowy

4. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

5. Biopsja gruboigłowa

6. Dermatoskopowa ocena zmian skóry

7. Drobne zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne, diagnostyczno-lecznicze

Rejestracja do Poradni codziennie, osobista lub telefoniczna

- osobista w godz. 7:30 - 14:30

Telefon: 95 7331 890

Do podstawowych zadań Wojewódzkiej Poradni Chirurgii Onkologicznej należą w szczególności: 

 1. leczenie i profilaktyka onkologiczna,

 2. realizacja programów terapeutycznych w ramach chemioterapii ambulatoryjnej,

 3. organizacja konsultacji radio-chemioterapeutycznych w celu kwalifikacji do leczenia energią promienistą,

 4. zbieranie i analiza zgłoszeń dotyczących zachorowań na choroby nowotworowe w województwie lubuskim,

 5. kwalifikowanie chorych do leczenia w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych,

 6. kontynuacja leczenia po wypisaniu chorego ze szpitala,

 7. udzielanie świadczeń konsultacyjnych dla potrzeb opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej, sprawowanej przez inne zakłady służby zdrowia na obszarze województwa,

 8. kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni i/lub ośrodków specjalistycznych,

 9. prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów.

Wojewódzką Poradnią Chirurgii Onkologicznej kieruje Kierownik/Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

W Poradni funkcjonuje Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

środa, 20 czerwiec 2012 08:40

Wojewódzka Poradnia Urologiczna

Godziny pracy Wojewódzkiej Poradni Urologicznej:

Poniedziałek: godz. 15.00 - 19.00
Wtorek: godz. 15.00 - 19.00
Środa: godz. 10.00 - 14.00
Czwartek: godz. 15.00 - 19.00
Piątek: godz. 10.00 - 14.00


Telefon:
- rejestracja - 95 7331 890

W Wojewódzkiej Poradni Urologicznej świadczeń udzielają:

lek. med. Marcin Gałęski - kierownik poradni
dr n. med. Piotr Petrasz
dr n. med. Andrzej Marciniak
dr n. med. Andrzej Machnicki
lek. med. Joanna Zajączkowska
lek. med. Gerard Wróbel

 

Do podstawowych zadań Wojewódzkiej Poradni Urologicznej należą w szczególności:

1. diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób układu moczowego i męskich narządów płciowych,
2. kwalifikowanie do leczenia operacyjnego chorób układu moczowego i męskich narządów płciowych,
3. badania kontrolne po leczeniu zabiegowym,
4. udzielanie świadczeń konsultacyjnych dla potrzeb opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej sprawowanej przez inne zakłady służby zdrowia na obszarze województwa,
5. prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów.

W Poradni funkcjonuje Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

Poradnia podlega Kierownikowi/Ordynatorowi Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej.

 

 

wtorek, 11 styczeń 2011 12:24

Wojewódzka Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Rejestracja:

tel. 95 7331 894, 809, 518

W Wojewódzkiej Poradni Chirurgii Naczyniowej przyjmuje lek. Radosław Turowski - specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej

piątek, 25 czerwiec 2010 10:02

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Poradnie Zdrowia Psychicznego w Gorzowie Wlkp.
współpracujące w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego :

Przychodnia Zdrowia Psychicznego Marta Szczygielska-Dzwończyk
ul. Papuszy 8 A Tel.796622221

lek. I. Ostrowska - Poniedziałek 8.00- 15.00
lek. I. Ostrowska  - Wtorek 8.00- 15.00
lek. M. Szczygielska - Dzwończyk  - Środa 8.00- 15.00
lek. A. Czerniec - Środa 8.00- 15.00
lek. M. Szczygielska- Dzwończyk - Czwartek 8.00- 15.00
lek. J. Hładyn - Czwartek 8.00- 15.00
lek. A. Czerniec - Czwartek 16.00- 19.00

Samodzielny Publiczny ZOZ ,,Przychodnia Dworcowa” ul. Dworcowa 4
Tel. 9577392900 , 957392901

lek. L. Wywiał  - wtorek 8.00- 12.00
lek. M. Walczyńska- Rechmal-  wtorek 14.00- 18.00
lek. M. Walczyńska- Rechmal - środa 8.00- 14.00
lek. M .Walczyńska- Rechmal - czwartek 8.00- 14.00

Instytut Zdrowia Psychicznego ,,Para Familia” ul. Walczaka 12B/12
Tel.957835181

lek. M. Tokarczuk -  poniedziałek 10.00- 17.30
lek. M. Król -  środa 16.30- 18.00
lek. M. Tokarczuk -  piątek 8.00 - 15.30

Wojskowa Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ
ul. Sienkiewicza 10/11 Tel.957227285 , 957228667

lek. T. Kowalska - wtorek 14.30- 16.30
lek. T. Kowalska  - czwartek 14.30- 16.30

Do podstawowych zadań Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych należą w szczególności:

 1. kompleksowa diagnostyka i terapia zaburzeń i chorób psychicznych,

 2. kwalifikacje do leczenia szpitalnego,

 3. kontynuacja leczenia pacjentów hospitalizowanych w oddziale,

 4. udzielanie świadczeń konsultacyjnych dla potrzeb opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej sprawowanej przez inne zakłady służby zdrowia na obszarze województwa,

 5. kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni i/lub ośrodków specjalistycznych

 6. prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych podlega Lekarzowi Naczelnemu ul. Walczaka 42.

piątek, 25 czerwiec 2010 10:02

Zespół Leczenia Środowiskowego

Do podstawowych zadań Zespołu Leczenia Środowiskowego należą w szczególności:

 1. podejmowanie interwencji po zgłoszeniu przez rodzinę,

 2. wystawianie odpowiednich świadectw psychiatrycznych zgodnie z ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego przy umieszczaniu chorych w szpitalu w trybie „wnioskowym”,

 3. wystawianie stosownych opinii psychiatrycznych przy umieszczaniu pacjenta w Domu Pomocy Społecznej,

 4. badanie psychiatryczne w domu pacjenta w przypadku, gdy chory odmawia zgłoszenia się do Poradni Zdrowia Psychicznego, a nie zachodzi konieczność umieszczania w szpitalu psychiatrycznym,

 5. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w przypadku konieczności sprawowania opieki nad samotnymi osobami chorymi psychicznie,

 6. negocjacje konfliktów domowych stwarzanych przez osoby chore psychicznie,

 7. edukacja chorych i ich rodzin w zakresie zasad leczenia,

 8. profilaktyka zdrowia psychicznego w środowisku.

Zespół Leczenia Środowiskowego podlega Lekarzowi Naczelnemu ul. Walczaka 42.

 

Strona 1 z 2
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.