Oddziały Szpitalne ul. Walczaka

poniedziałek, 16 grudzień 2019 19:57

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest do diagnozowania, leczenia, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi potrzebującymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie wymagających całodobowej opieki szpitalnej.
Zajęcia w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 14:00. Czas trwania pobytu wynosi 60 dni roboczych. Za okres pobytu na oddziale pacjenci otrzymują zwolnienia lekarskie.
Pobyt w Oddziale Dziennym ukierunkowany jest na poprawę stanu psychicznego Pacjenta, redukcję objawów chorobowych, a także aktywizację i pomoc w podjęciu aktywności społecznej oraz zawodowej. Grupa prowadzona na oddziale ma charakter otwarty, to znaczy nowe osoby przyjmowane są w miarę zwalniających się miejsc.
Oddział Dzienny Psychiatryczny jest oddziałem koedukacyjnym dla osób powyżej 18 r.ż z następującymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi: psychozy endogenne, zaburzenia afektywne, zaburzenia na podłożu organicznym, zaburzenia adaptacyjne.
Na oddział nie przyjmujemy osób:
-poniżej 18 roku życia
- z diagnozą upośledzenia umysłowego (F71-F79)
- uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych (F10-F19)
- agresywnych
- pobudzonych
Przyjęcie do Oddziału:
-odbywa się po zakwalifikowaniu na leczenie (konsultacji psychiatrycznej) i umówieniu terminu rozpoczęcia terapii
-przy przyjęciu niezbędne jest skierowanie na leczenie w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego
- do oddziału przyjmowane są osoby które wyraziły zgodę na leczenie
Dobór zajęć i metod oddziaływań psychologicznych uwzględnia aktualny stan psychiczny pacjenta, możliwości fizyczne, poznawcze i poziom społecznego funkcjonowania pacjenta.
Efektywne połączenie leczenia farmakologicznego z leczeniem psychospołecznym utrwala poprawę objawową, zmniejsza deficyty, poprawia umiejętności społeczne i kontakty w rodzinie.
Program terapeutyczny oddziału obejmuje: farmakoterapię, społeczność terapeutyczną, terapię grupową, terapię indywidualną, psychoedukację, treningi procesów poznawczych, treningi interpersonalne, treningi umiejętności społecznych, psychorysunek, kulinoterapię, arteterapię, relaksację, filmoterapię, zajęcia rekreacyjne (spacery, wycieczki, wyjścia do instytucji kulturalnych), praca z rodziną- w zależności od potrzeb i gotowości członków rodziny.

Zespół terapeutyczny:
Kierownik, psycholog: mgr Małgorzata Korol-Ziółkowska
Lekarz- według grafiku dyżurów
Psycholodzy, psychoterapeuci (w procesie certyfikacji):
mgr Marta Billewicz-Lasota
mgr Małgorzata Korol-Ziółkowska
mgr Olga Zając
Pielęgniarka koordynująca: mgr Anna Kardasz
Pielęgniarki:
Eryka Bylina
Jolanta Lesiak
Monika Wajdziak
Dorota Wójcik
Anna Płaszewska
Terapeuta zajęciowy: Natalia Borucka
Sekretarka medyczna: Beata Bożyk

Telefon: 95 733 17 06 lub 95 733 17 07

nophoto

Ordynator:

 lek. med. Jacek Guzikowski

Informacje:

 

nophoto

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Sylwia Król-Nowicka

 

 

 

 

Lekarze pracujący w Oddziale:

lek. med. Kamil Paszyński - specjalista psychiatrii 

"Rehabilitacja szansą na aktywność zawodową"
Program dedykowany jest dla osób:
-  pracujących oraz bezrobotnych zdolnych do podjęcia pracy w wieku:
   kobiety 15-60 ,  mężczyźni 15-65
-  zamieszkałych w województwie lubuskim.
-  nie odbywających w tym samym czasie co rejestracja, rehabilitacji w innej placówce.
 
Program przewiduje 10 dni rehabilitacji bez skierowania po 3 zabiegi dziennie.
 Koordynator projektu -  Irena Sosińska-Małyszko.
 
Rejestracja czynna w godzinach 8:00 - 15:00
tel. 95 7331 621
ul. Walczaka 42, pawilon 6 drugie piętro
 
ulotka rehabilitacja

 

piątek, 18 luty 2011 09:40

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

nophoto

Kierownictwo:

Kierownik - lek. med. Irena Sosińska - Małyszko

Informacje:

 

nophoto

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Renata Gajewska
 

Lokalizacja: 

ul. Walczaka 42, Pawilon 6

Telefony:

- kierownik - 95 7331 218

- pielęgniarka koordynująca - 95 7331 216

- dyżurka lekarska - 95 7331 219

- pokój badań - 95 7331 217

- punkt pielęgniarski - 95 7331 203

- sekretariat - 95 7331 198

- telefon dla pacjentów - 95 803 21 85

 

Lekarze pracujący w Oddziale: 

lek. med. Elżbieta Gnach - st. asystent

Anita Sadurska- młodszy asystent - psycholog

 

Zakres świadczeń: 

- całodobowa opieka stacjonarna

- rehabilitacja w oparciu o indywidualnie dobrany plan usprawniania przygotowany przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej

- terapia psychologiczna, logopedyczna i zajęciowa

- badania laboratoryjne i diagnostyczne w zależności od potrzeb pacjenta

W warunkach oddziału prowadzone jest wczesne leczenie usprawniające chorych z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. 

Chorzy przyjmowani na oddział powinni posiadać: 

1. Skierowanie (wystawione zgodnie z wymogami NFZ)

2. Dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego wraz z dokumentacją RTG

3. Leki, które chory przyjmuje na planowany czasokres hospitalizacji (w oryginalnych opakowaniach)

4. Strój sportowy i buty sportowe

5. Przybory toaletowe, bielizna

UWAGA:

Na temat stanu zdrowia pacjenta nie udzielamy informacji telefonicznych. 


 

 http://tvgorzow.pl/2017/12/13/wszw-oddzial-nefrologii/   

nophoto

Ordynator:

lek.med. Sławomir Stefanowicz

Telefon: 95 7331 838

Informacje:

 

nophoto

Pielęgniarka koordynującya

Beata Jakuszewska

Telefon: 95 7331 636

 

Sekretariat:

95 7331 636

Gabinety pielęgniarek:

Telefon: 95 7331 752, 867

Możliwości diagnostyczne:

Leczenie uzależnienia od alkoholu i środków narkotycznych w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia osób skazanych, wobec których Sąd zastosował środek zabezpieczający

Zakres leczenia:

1. Terapia leczenia uzależnień

2. Psychoterapia indywidualna i grupowa

3. Terapia współistniejących zaburzeń psychicznych

wtorek, 06 lipiec 2010 10:59

Oddział Psychiatryczny Ogólny Żeński

nophoto

Ordynator:

lek. med. Monika Petrus - starszy asystent - lekarz, specjalista psychiatrii

Telefon: 95 7331 841

Informacje:

 

nophoto

Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca Pracę Innych Pielęgniarek:

Jolanta Krysiak

Telefon: 95 7331 642

 

Sekretariat:

Telefon: 95 7331 642

Gabinet pielęgniarek:

Telefon: 95 7331 642

 

Lekarze pracujący w Oddziale:

lek. med. Agnieszka Ziomko - st. asystent

lek. med. Anna Ausareny - lekarz rezydent

lek. med. Katarzyna Sługocka - rezydent 

Psycholog:

dr n. hum. Joanna Śmigiel - specjalista psychologii klinicznej

 

Możliwości diagnostyczne:

Pełna diagnostyka zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania u osób dorosłych

Zakres leczenia:

Leczenie psychoz, chorób afektywnych, zaburzeń adaptacyjnych, detoksykacja alkoholowa

wtorek, 06 lipiec 2010 10:59

Oddział Psychiatryczny Ogólny Męski

nophoto

Ordynator:

lek. med. Wojciech Mita

Telefon: 95 7331 634

Informacje:

 

nophoto

Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca Prace Innych Pielęgniarek - młodszy asystent:

mgr Renata Głowacz

Telefon: 95 7331 861

 

Oddział składa się z dwóch części: B oraz części D

Gabinet pielęgniarek:

95 7331 861, 829

 

Lekarze pracujący w Oddziale:

lek. med. Rafał Strugała - st. asystent

lek. med. Marta Turkiewicz-Wanat - st. asystent

lek. med. Hanna Sobczak - rezydent

Możliwości diagnostyczne:

1. Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych

2. Diagnostyka chorób zgodnie z klasyfikacją ICDx w kodach od F00 do F99 

3. Prowadzenie obserwacji sądowo-psychiatrycznych

4. W razie potrzeby - konsultacje lekarzy innych specjalności zatrudnionych w SPSzW w Gorzowie Wlkp.

Zakres leczenia:

1. Leczenie chorób psychicznych

2. Leczenie chorób afektywnych

3. Leczenie zaburzeń adaptacyjnych

4. Pomoc w interwencjach kryzysowych

wtorek, 06 lipiec 2010 10:59

Oddział Detoksykacyjno - Odwykowy

nophoto

Kierownictwo Oddziału:

Starszy asystent - lek. med. Wojciech Mita

Informacje:

 

Telefony:

- dyżurka lekarska - 95 7331 839

- dyżurka pielęgniarska - 95 7331 829

 

 

 

 

nophoto

Ordynator:

lek. med. Sławomir Stefanowicz

Telefon: 95 7331 836

Informacje:

 

nophoto

Pielęgniarz Koordynujący:

Ryszard Poznański

Telefon: 95 7331 834

 

Sekretariat:

95 7331 834

Gabinet pielęgniarek:

Telefon: strona B - 95 7331 611, 837; strona C - 95 7331 845

 

Lekarze pracujący w Oddziale:

lek. med. Krzysztof Ostrowski - lekarz
lek. med. Mariusz Król - lekarz

 

Możliwości diagnostyczne:

1.Leczenie chorób i zaburzeń psychicznych w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia wobec osób z prawomocnym postanowieniem sądu o zastosowaniu środka zabezpieczającego

2. Przeprowadzanie obserwacji sądowo-psychiatrycznych osób aresztowanych i pozbawionych wolnościna zlecenie Sądu, Prokuratury

3. Diagnoza zaburzeń i chorób psychicznych

Zakres leczenia:

1. Psychoterapia indywidualna

2. Psychoterapia grupowa

3. Terapia zajęciowa

4. Biblioterapia

5. Muzykoterapia

 

nophoto

Ordynator:

lek. med. Sławomir Stefanowicz

Telefon: 95 7331 838

Informacje:

 

nophoto

Pielęgniarka koordynująca:

Beata Jakuszewska

Telefon: 95 7331 636

 

Sekretariat:

95 7331 636

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gabinet pielęgniarek:

Telefon: 95 7331 611, 645, 648

 

Lekarze pracujący w Oddziale:

lek. med. Joanna Sendlewska - lekarz

Możliwości diagnostyczne:

1.Leczenie chorób i zaburzeń psychicznych w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia wobec osób z prawomocnym postanowieniem sądu o zastosowaniu środka zabezpieczającego

2. Przeprowadzanie obserwacji sądowo-psychiatrycznych osób aresztowanych i pozbawionych wolności na zlecenie Sądu, Prokuratury

3. Diagnoza zaburzeń i chorób psychicznych

Zakres leczenia:

1. Psychoterapia indywidualna

2. Psychoterapia grupowa

3. Terapia zajęciowa

4. Biblioterapia

5. Muzykoterapia

Strona 1 z 2
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.