Damian Barański

Damian Barański

czwartek, 16 styczeń 2020 10:29

Kasa

Uwaga pacjenci! Od dnia 07.01.2020 nastąpi zmiana godzin pracy kasy szpitalnej usytuowanej przy ul.Dekerta 1
Kasa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 10.30
Celem zapewnienia naszym pacjentom bezproblemowych płatności za usługi medyczne w dłuższym czasie niż godziny pracy kasy informujemy, że płatności można realizować w następujący sposób:
1) wpłaty na rachunek Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp.zo.o. prowadzonym
w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze 08 1130 1222 0030 2002 6720 0003
2) poprzez terminale płatnicze umieszczone na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp.zo.o. przy ul.Dekerta 1

wtorek, 31 grudzień 2019 18:56

Poradnia Geriatryczna

Poradnia jest czynna od 14 stycznia 2020 roku.

 

Rejestracja:
osobiście: w okieknach przy ul. Dekerta i Walczaka
telefonicznie: pod numerem telefonu 95 7331 890 lub 95 7331 862

Godziny pracy poradni:
wtorek 9.00-15.00
środa 11.00-15.00

Poradnia znajduje się w gabinecie nr 11 (budynek poradni przy ul. Walczaka)

W poradni przyjmuje specjalista geriatrii dr n. med. Beata Trzcińska-Butkiewicz. 

Do poradni geriatrycznej mogą się zgłaszać osoby po 60. roku życia. Do poradni nalezy mieć skierowanie. 

poniedziałek, 16 grudzień 2019 19:57

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest do diagnozowania, leczenia, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi potrzebującymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie wymagających całodobowej opieki szpitalnej.
Zajęcia w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 14:00. Czas trwania pobytu wynosi 60 dni roboczych. Za okres pobytu na oddziale pacjenci otrzymują zwolnienia lekarskie.
Pobyt w Oddziale Dziennym ukierunkowany jest na poprawę stanu psychicznego Pacjenta, redukcję objawów chorobowych, a także aktywizację i pomoc w podjęciu aktywności społecznej oraz zawodowej. Grupa prowadzona na oddziale ma charakter otwarty, to znaczy nowe osoby przyjmowane są w miarę zwalniających się miejsc.
Oddział Dzienny Psychiatryczny jest oddziałem koedukacyjnym dla osób powyżej 18 r.ż z następującymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi: psychozy endogenne, zaburzenia afektywne, zaburzenia na podłożu organicznym, zaburzenia adaptacyjne.
Na oddział nie przyjmujemy osób:
-poniżej 18 roku życia
- z diagnozą upośledzenia umysłowego (F71-F79)
- uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych (F10-F19)
- agresywnych
- pobudzonych
Przyjęcie do Oddziału:
-odbywa się po zakwalifikowaniu na leczenie (konsultacji psychiatrycznej) i umówieniu terminu rozpoczęcia terapii
-przy przyjęciu niezbędne jest skierowanie na leczenie w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego
- do oddziału przyjmowane są osoby które wyraziły zgodę na leczenie
Dobór zajęć i metod oddziaływań psychologicznych uwzględnia aktualny stan psychiczny pacjenta, możliwości fizyczne, poznawcze i poziom społecznego funkcjonowania pacjenta.
Efektywne połączenie leczenia farmakologicznego z leczeniem psychospołecznym utrwala poprawę objawową, zmniejsza deficyty, poprawia umiejętności społeczne i kontakty w rodzinie.
Program terapeutyczny oddziału obejmuje: farmakoterapię, społeczność terapeutyczną, terapię grupową, terapię indywidualną, psychoedukację, treningi procesów poznawczych, treningi interpersonalne, treningi umiejętności społecznych, psychorysunek, kulinoterapię, arteterapię, relaksację, filmoterapię, zajęcia rekreacyjne (spacery, wycieczki, wyjścia do instytucji kulturalnych), praca z rodziną- w zależności od potrzeb i gotowości członków rodziny.

Zespół terapeutyczny:
Kierownik, psycholog: mgr Małgorzata Korol-Ziółkowska
Lekarz- według grafiku dyżurów
Psycholodzy, psychoterapeuci (w procesie certyfikacji):
mgr Marta Billewicz-Lasota
mgr Małgorzata Korol-Ziółkowska
mgr Olga Zając
Pielęgniarka koordynująca: mgr Anna Kardasz
Pielęgniarki:
Eryka Bylina
Jolanta Lesiak
Monika Wajdziak
Dorota Wójcik
Anna Płaszewska
Terapeuta zajęciowy: Natalia Borucka
Sekretarka medyczna: Beata Bożyk

Telefon: 95 733 17 06 lub 95 733 17 07

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.