Stacja Dializ

nophoto

Kierownik:

lek. med. Danuta Antczak-Jędrzejczak

Telefon: 95 7331 715

Informacje:

 

nophoto

Pielęgniarka koordynująca:

mgr Renata Szczepankiewicz

Telefon: 95 7331 716

 

Dyżurka lekarska

Telefon: 95 7331 710

Sekretariat:

Telefon: 95 7331 716

Gabinet Pielęgniarek:

Telefon: 95 7331 717, 712

 

Lekarze pracujący w Oddziale: 

dr n. med. Mirosław Szmyt - st. asystent

lek. med. Emilia Fuczyło-Weryszko - st. asystent

 

  

W skład Oddziału wchodzą:

1) Oddział Nefrologii - 10 łóżek.

2) Stacja Dializ - 16 stanowisk dializacyjnych, w tym 2 "wirusowe".

3) Kompleks pomieszczeń DO (dializy otrzewnowej) - pokój dializacyjny i wymian, 1 stanowisko stacjonarne.

4) Poradnia Nefrologiczna dla Dorosłych

Oddział Nefrologii i Stacja Dializ zapewnia:

  1. diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami nerek, nadciśnieniem tętniczym, szczególnie wtórnym;

  2. przygotowywanie pacjentów do włączenia leczenia nerkozastępczego wszystkimi dostępnymi metodami;

  3. przeprowadzanie planowych i pilnych zabiegów hemodializ, istnieje również możliwość przeprowadzania leczenia technikami ciągłymi np.: hemodiafiltracją, plazmaferezą oraz hemofiltracją;

  4. prowadzenie pacjentów w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CADO) oraz dializie automatycznej (ADO);

  5. przygotowywanie pacjentów do przeszczepienia nerki w czasie leczenia nerkozastępczego i przed tym leczeniem;

W Oddziale są leczeni pacjenci z chorobami nerek:

1. których schorzenie nie prowadzi do powstania przewlekłej niewydolności nerek;

2. kwalifikowani do wykonania badań koniecznych do przeszczepienia nerki;

3. z podwyższonymi parametrami niewydolności nerek, których pobyt w Oddziale ma na celu pełne przygotowanie do leczenia nerkozastępczego (wykonanie wymaganych kompleksowych badań, założenie dostępu naczyniowego);

4. dializowani, którzy trafiają do Oddziału z ostrymi lub przewlekłymi powikłaniami hemodializ oraz dializ otrzewnowych;

5. celem diagnostyki chorób współistniejących (ostrych i przewlekłych);

Integralną częścią Oddziału jest Poradnia Nefrologiczna dla Dorosłych, która prowadzi diagnostykę i leczenie ambulatoryjne pacjentów z pierwotnymi chorobami nerek i powstającymi wtórnie w przebiegu innych schorzeń, chorobami dróg moczowych i nadciśnieniem tętniczym.

W procesie diagnostyki korzystamy z następujących badań:

1. laboratoryjne (w tym ocena przeciwciał, hormonów, i inne),

2. radiologicznych - KT, NMR, angio-KT (szczególnie przydatnych przy planowanym wytworzeniu dostępu naczyniowego, ocenie wydolności przetok, określenie patologii unaczynienia układu moczowego, określenie patologii spływu głównych naczyń);

3. endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia, rektosigmoidoskopia, rektoskopia);

4. badań histopatologicznych;

5. badań markerów nowotworowych;

6. badań poziomów przeciwciał – glomerulopatie;

7. badań radioizotopowych;

8. pacjenci leczeni w Oddziale i Poradni Nefrologicznej korzystają z wszystkich metod diagnostycznych i konsultacji specjalistów zatrudnionych w Naszym Szpitalu.

Oddział Nefrologii i Stacja Dializ w czasie ordynacji szpitala obsługiwany jest przez 5 lekarzy nefrologów i 24 pielęgniarki. 

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.