Oddział Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

UWAGA PACJENCI!
Decyzją Zespołu ds. Koronawirusa z powodów epidemiologicznych od 18 listopada 2020 r.
w oddziale Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
do odwołania zostały 
wstrzymane przyjęcia pacjentów.

nophoto

nophoto

Kierownictwo Oddziału:

Ordynator - dr n. med. Grzegorz Matyja – specjalista otolaryngolog

Informacje:

 

nophoto

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Małgorzata Chraplak - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

Telefony:

- pielęgniarka oddziałowa - 95 7331 300

- dyżurka lekarska - 95 7331 306

- dyżurka pielęgniarska - 95 7331 314

- sekretariat - 95 7331 303

 

Lekarze pracujący w Oddziale:

dr n. med. Grzegorz Matyja – Kierownik Oddziału

lek. Marek Sobecki – starszy asystent

lek. Maciej Koberski – starszy asystent

lek. Aleksander Żmudziński - lekarz

lek. Mateusz Stępiński – rezydent

lek. Michał Wargin - rezydent

W skład oddziału wchodzą:

- 9 sal chorych: w tym 2 sale przeznaczone dla dzieci;

- sala wybudzeń;

- blok operacyjny wyposażony w mikroskop, endoskop z torem wizyjnym, elektrokoagulacją, zestawem do laryngoskopii wg Kleinsassera;

- sala zabiegowa wyposażona w ultrasonograf, fiberoskop, zestaw do radiokoagulacji oraz elektrokoagulacji mono- i bipolarnej;

- sala opatrunkowa;

- gabinet badań audiometrycznych oraz vHIT.

Oddział Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej zapewnia kompleksową diagnostykę oraz leczenie większości patologii w obrębie nosa, gardła, krtani, szyi oraz uszu (także w ramach Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego tzw. DILO).

Oddział posiada akredytację CMKP do prowadzenia specjalizacji z zakresu otorynolaryngologii (aktualnie dysponujemy dwoma miejscami szkoleniowymi). Prowadzimy także kursy dla lekarzy pozostałych specjalności.

NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW PODDAWANYCH PROCEDUROM ZABIEGOWYM W ODDZIALE LARYNGOLOGII Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Zapisy na zabiegi operacyjne w trybie planowym odbywają się w dni powszednie, w godzinach 12:00-14:00:

- osobiście w sekretariacie oddziału,

- telefonicznie, pod nr telefonu 95 7331 303.

Przed wykonaniem telefonu należy dopytać lekarza kierującego o dokładną nazwę procedury, która ma zostać wykonana.

W przypadku pilnych wskazań do hospitalizacji należy zgłosić się do oddziału osobiście!

Konsultacja anestezjologiczna

Na około 10-14 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym w znieczuleniu ogólnym pacjent ma obowiązek odbycia konsultacji anestezjologicznej: gabinet nr 7, wejście główne do szpitala, parter.

Poradnia jest czynna w dni powszednie, w godzinach 9:00-13:00.

W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych:

- pochodne kumaryny – np. Sintrom, Syncymar, Acenokumarol, Warfin lub inne;

- zawierające kwas acetylosalicylowy – np. Acard, Polocard lub inne;

- inhibitory płytkowe i inne – p. Plavix

konieczna jest konsultacja z lekarzem rodzinnym (w przypadku obciążeń kardiologicznych konieczna konsultacja z kardiologiem lub w przypadku obciążeń naczyniowych z chirurgiem naczyniowym) co najmniej 7 dni przed zabiegiem celem ustalenia odpowiedniej profilaktyki przeciwzakrzepowej w okresie okołooperacyjnym. W przypadku braku przeciwwskazań zamiana leków na heparyny drobnocząsteczkowe min. 5 dni przed zabiegiem (zawsze po konsultacji z lekarzem).

W przypadku chorób przewlekłych:

Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca – konieczne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o ustabilizowaniu chorób towarzyszących.

W przypadku nadczynności lub niedoczynności tarczycy – konieczne zaświadczenie od lekarza endokrynologa o stanie eutyreozy i braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego w znieczuleniu ogólnym.

W przypadku schorzeń kardiologicznych (np. przebyty zawał serca, stan po wszczepieniu stentów, rozrusznika serca lub inne) – konieczne zaświadczenie od kardiologa o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego w znieczuleniu ogólnym.

W przypadku innych chorób przewlekłych konieczne zaświadczenie od lekarza specjalisty prowadzącegoo braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego w znieczuleniu ogólnym.

Do 14 dni od planowego przyjęcia do Oddziału pacjent nie może prezentować cech infekcji - bez kataru, kaszlu, opryszczki, gorączki.

Jeśli chory będzie prezentował ww objawy we wskazanym okresie czasu, powinien zgłosić ten fakt telefonicznie (nr sekretariatu: 95 7331 303) najpóźniej w dniu planowego przyjęcia. Termin zabiegu zostanie wówczas przesunięty.

W dniu planowanego przyjęcia do oddziału pacjenci wraz ze skierowaniem (oraz dotychczasową dokumentacją medyczną ułożoną w porządku chronologicznym) zgłaszają się do "PLANOWEJ IZBY PRZYJĘĆ" (niski parter, wejście od strony SOR), gdzie zakładana jest dokumentacja medyczna.

W przypadku hospitalizacji kilkudniowych: chorzy przebierają się w strój szpitalny; pozostałe rzeczy można zostawić w bezpłatnym depozycie (UWAGA! Szpital nie odpowiada za rzeczy pozostawione w salach chorych, poza depozytem!).

Pacjenci hospitalizowani w trybie jednodniowym nie muszą zmieniać ubrania.

Odzież wierzchnią (płaszcze, kurtki, etc.) należy zostawić w bezpłatnej szatni (ulokowana w holu przy wejściu głównym szpitala).

Następnie, wraz z dokumentacją medyczną pacjenci udają się do do Punktu Pielęgniarskiego Oddziału Laryngologii (6. piętro, po stronie lewej; do dyspozycji są dwie windy pasażerskie).

Zgoda na zabieg operacyjny u pacjentów niepełnoletnich

W przypadku pacjentów <16 r.ż. wymagana jest zgoda na obojga rodziców/opiekunów prawnych!

W przypadku niepełnoletnich ≥ 16 r.ż. wymagana jest zgoda pacjenta oraz rodziców/obojga opiekunów prawnych.

(W przypadku ograniczenia praw rodzicielskich należy posiadać, do wglądu, stosowne postanowienie sądu).

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.