piątek, 25 czerwiec 2010 10:02

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Napisane przez

Kierownik:

mgr Beata Piekarska
telefon: 95 782 7701

Rejestracja badań: 95 782 7703

Pobieranie materiału do badań:

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej pobiera materiał do badań laboratoryjnych od poniedziałkui do soboty od godz. 7.15 do godz. 14.30. UWAGA! Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej przyjmuje opłaty za prywatne badania laboratoryjne całodobowo (w dni powszednie, soboty, niedziele i święta). 

Laboratorium nie przyjmuje opłat gotówkowych. Możliwe rodzaje płatności: karta lub przelew na konto: 08 1130 1222 0030 2002 6720 0003 z dopiskiem "Imię i nazwisko pacjenta i rodzaj badania". 

Przerwy w przyjmowaniu opłat - 6.00 - 7.15 oraz 14.30 - 15.00 

Zakres wykonywanych badań:

 1. Panel badań podstawowych z zakresu hematologii i hemostazy, chemii klinicznej, analityki ogólnej oraz wiele specjalistycznych oznaczeń białek, hormonów i markerów nowotworowych.

 1. Wybrane panele wykonywanych badań:

 • badania podstawowe: morfologia, ocena rozmazu krwi obwodowej, OB, badania biochemiczne,

 • badanie ogólne moczu,

 • badanie kału, wykrywanie chorób pasożytniczych (lambile metodą immunologiczną)

 • diagnostyka chorób tarczycy: TSH, FT3, FT4, anty-TPO

 • diagnostyka hormonalna: FSH, LH, estradiol, prolaktyna, progesteron, testosteron, kortyzol (surowica, mocz), parathormon, DHEA-S, insulina, ACTH, GH,

 • markery nowotworowe: AFP, Ca 19-9, CEA, PSA całkowity, PSA wolny, HCG, Ca 15-3, Ca 125

 • diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej i węglowodanowej: cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy, hemoglobina glikowana, mikroalbumina w moczu, glukoza,

 • diagnostyka układu krzepnięcia: D-dimery, AT III, markery trombofilii: białko C, białko S, czynnik VIII,

 • diagnostyka anemii: witamina B12, ferrytyna,

 • pochodne hemoglobiny: karboksyhemoglobina, methemoglobina, sulfhemoglobina,

 • białka specyficzne: ASO (ilościowo), wolne łańcuchy kappa i lambda (mocz, surowica), immunoglobuliny (IgG, IgM, IgA, IgE), beta2-mikroglobulina,

 • diagnostyka chorób autoimmunologicznych (ANA, AMA, p-ANCA, c-ANCA, przeciwciała przeciwko: transglutaminazie tkankowej, gliadynie, endomysium)

 • diagnostyka schorzeń reumatoidalnych: czynnik reumatoidalny (ilościowo), anty-CCP (ilościowo)

 • diagnostyka infekcji wirusologicznych,

 • diagnostyka boreliozy,

 • badanie nasienia,

 • diagnostyka ryzyka chorób metabolicznych,

 • diagnostyka ryzyka chorób układu krążenia.

Wydawanie wyników odbywa się w Centralnym Punkcie Wydawania Wyników (budynek przy szlabanie wjazdowym na teren szpitala od ul. Dekerta)

w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 7.00 do 15.00

w środy od 7.00 do 18.00

wyniki można też pobrać po utworzeniu konta w systemie e-rejestracja, na stronie internetowej szpitala https://www.szpitalgorzow.pl
(kod jednorazowy można pobrać w rejestracji laboratorium i pozostałych rejestracjach szpitalnych)

http://tvgorzow.pl/2018/02/17/wszw-diagnostyka-laboratoryjna/

 

 

 

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.