Administrator

Administrator

piątek, 25 czerwiec 2010 10:02

Zespół Leczenia Środowiskowego

Do podstawowych zadań Zespołu Leczenia Środowiskowego należą w szczególności:

 1. podejmowanie interwencji po zgłoszeniu przez rodzinę,

 2. wystawianie odpowiednich świadectw psychiatrycznych zgodnie z ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego przy umieszczaniu chorych w szpitalu w trybie „wnioskowym”,

 3. wystawianie stosownych opinii psychiatrycznych przy umieszczaniu pacjenta w Domu Pomocy Społecznej,

 4. badanie psychiatryczne w domu pacjenta w przypadku, gdy chory odmawia zgłoszenia się do Poradni Zdrowia Psychicznego, a nie zachodzi konieczność umieszczania w szpitalu psychiatrycznym,

 5. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w przypadku konieczności sprawowania opieki nad samotnymi osobami chorymi psychicznie,

 6. negocjacje konfliktów domowych stwarzanych przez osoby chore psychicznie,

 7. edukacja chorych i ich rodzin w zakresie zasad leczenia,

 8. profilaktyka zdrowia psychicznego w środowisku.

Zespół Leczenia Środowiskowego podlega Lekarzowi Naczelnemu ul. Walczaka 42.

 

piątek, 25 czerwiec 2010 10:02

Wojewódzka Przychodnia Laryngologiczna

Godziny przyjęć Wojewódzkiej Przychodni Laryngologicznej:
Poniedziałek 15:00-19:00
Wtorek 8:00-12:00 i 15:00-16.30
Środa 7:00-7:25
Czwartek 15:00 - 19:00
Piątek 7:00-7:25

Świadczeń udzielają:
lek. Marek Sobecki
lek. Maciej Koberski
lek. Mateusz Stępiński

Pielęgniarka: st. pielęgniarka Ewa Szulc - Gola

Telefony:
- rejestracja - 95 7331 890

Do podstawowych zadań Wojewódzkiej Przychodni Laryngologicznej należą w szczególności:
- diagnostyka i leczenie chorób z zakresu otorynolaryngologii oraz onkologii laryngologicznej (diagnostyka, szczególnie zabiegowa oraz leczenie patologicznych zmian podejrzanych o tło nowotworowe w zakresie głowy i szyi);
- prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej.

Wojewódzka Przychodnia Laryngologiczna podlega Kierownikowi/Ordynatorowi Oddziału Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

W poradni funkcjonuje gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

Kierownik Poradni: lek. Maciej Koberski otorynolaryngolog

 

Godziny przyjęć:

Godziny przyjęć:

Poniedziałek- 7:30-14:30
wtorek 7:30-13:00
środa 7:30-14:30
czwartek 7:30-14:30
piątek 7:30-14:30

 Lekarze pracujący w Przychodni:

lek. med. Dariusz Nasiński 
lek. med. Stanisław Dejnowicz 
lek. med. Jarosław Janik
lek. med. Marcel Saleh
lek. med. Mateusz Pałys
lek. med. Michał Romaneczko
lek. med. Marek Latour 
lek. med. Andrzej Szmania
lek. med. Adrian Kita
lek. med. Monika Dejnowicz

lek. med. Zbigniew Apanowicz

lek. med. Paweł Jakszuk

lek. med. Dariusz Jarocki


 

Telefony:

rejestracja - 95 7331 894

 

Zakres leczenia:

1. Diagnostyka i leczenie zachowawcze schorzeń w obrębie narządu ruchu 

2. Prowadzenie pacjentów po zabiegach operacyjnych wykonanych na oddziale Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu 

3. Wykonywanie drobnych zabiegów w obrębie narządu ruchu

Do podstawowych zadań Wojewódzkiej Przychodni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej należą w szczególności:

 1. diagnostyka i leczenie urazów narządu ruchu oraz schorzeń ortopedycznych,

 2. kwalifikowanie chorych do leczenia w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych,

 3. kontynuacja leczenia po wypisaniu chorego ze szpitala,

 4. udzielanie świadczeń konsultacyjnych dla potrzeb opieki zdrowotnej podstawowej
  i specjalistycznej, sprawowanej przez inne zakłady służby zdrowia na obszarze województwa,

 5. kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni i/lub ośrodków specjalistycznych,

 6. prowadzenie dokumentacji pacjentów.

Wojewódzka Przychodnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej podlega Kierownikowi/Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu.

W Poradni funkcjonuje Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

 

 

piątek, 25 czerwiec 2010 10:02

Wojewódzka Poradnia Chirurgii Ogólnej

Godziny przyjęć w Wojewódzkiej Poradni Chirurgii Ogólnej:
Poniedziałek: godz. 8.30 - 12.30; 13.30 - 17.30 
Wtorek: godz. 9.30 - 13.30
Środa: godz. 8.30 - 12.30
Czwartek: godz. 8.30 - 12.30; 14.00 - 18.00
Piątek: godz. 8.30 - 12.30

Rejestracja ogólna tel. 95 7331 890

Poradnia znajduje się w budynku Ośrodka Radioterapii.

Lekarze pracujący w poradni
lek. med. Andrzej Herbut
lek. med. Zbigniew Samulski
lek. med. Maciej Skrzypek
lek. med. Marek Nowak
dr n. med. Dariusz Mińkowski
lek. med. Witalij Kuc
lek. med. Katarzyna Ganicz

Do podstawowych zadań Wojewódzkiej Poradni Chirurgii Ogólnej należą w szczególności:
- diagnostyka i leczenie z zakresu chirurgii ogólnej,
- kwalifikowanie i planowanie do zabiegów operacyjnych wykonywanych w oddziale,
- planowanie i wykonywanie tzw. drobnych zabiegów chirurgicznych w Poradni,
- kontynuacja leczenia pacjentów hospitalizowanych w oddziale,
- badania kontrolne po leczeniu zabiegowym,
- udzielanie świadczeń konsultacyjnych dla potrzeb opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej, sprawowanej przez inne zakłady służby zdrowia na obszarze województwa,
- kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni i/lub ośrodków specjalistycznych,
- prowadzenie dokumentacji pacjentów.

Wojewódzka Poradnia Chirurgii Ogólnej podlega Kierownikowi/Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

W Poradni funkcjonuje Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

piątek, 25 czerwiec 2010 10:02

Wojewódzka Poradnia Onkologiczna

Pielęgniarka koordynująca – mgr Krystyna Tarocińska – tel 957331811

Rejestracja do Poradni codziennie, osobista lub telefoniczna
Telefon: 95 7331 890


Lekarze przyjmujący w poradni:

lek. med. Ewa Nowak
lek. med. Agnieszka Stępniewska
lek. med. Ewelina Trybulska
lek. med. Małgorzata Wachowiak

Konsultanci ds. radioterapii :

dr n. med. Róża Balicka – Poźniak LCO Zielona Góra
dr n med. Magdalena Kubaszewska Affidea Poznań

Konsultant ds. torakochirurgii

dr hab. n.med. Janusz Wójcik Szczecin - Zdunowo

Pielęgniarki pracujące w WPO :

mgr Justyna Saj
st. piel. Henryka Szymańska
mgr Krystyna Tarocińska

Sekretarki pracujące w WPO :

st. sekretarka med. Jolanta Ewa Bieryło

Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów Złośliwych :

mgr Renata Animucka
st.sekretarka med. Małgorzata Kuta

Ważne telefony:
Rejestracja Wojewódzka Poradnia Onkologiczna –  95 7331 810
Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów Złośliwych –   95 7331 745
FAX – 95 7331 612

 

Wojewódzka Poradnia Onkologiczna; prowadzi działalność w zakresie:

- realizacji programów terapeutycznych w ramach chemioterapii ambulatoryjnej,
- organizacja konsultacji radio-chemioterapeutycznych co dwa tygodnie w celu kwalifikacji do leczenia energią promienistą (specjaliści z ośrodków w Szczecinie, Zielonej Górze i w Poznaniu),
- szeroko rozumianej profilaktyki onkologicznej w tym realizacja programów Ministerstwa Zdrowia:

Program poprawy działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach złośliwych – Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów Złośliwych - zajmuje się zbieraniem i analizą zgłoszeń dotyczących zachorowań na choroby nowotworowe w województwie lubuskim, wydaje corocznie obszerny informator z dokładnymi danymi dotyczącymi w/w zachorowań.

Zakres leczenia:

- kwalifikacja do leczenia onkologicznego (chemioterapia/radioterapia/leczenie objawowe),
- ocena odpowiedzi na leczenie systemowe oraz ocena etapowa skuteczności leczenia onkologicznego,
- długoterminowa obserwacja pacjentów po przebytym leczeniu onkologicznym,
- w wybranych przypadkach spełniających kryteria kliniczne chemioterapia ambulatoryjna (leki cytostatyczne przyjmowane doustnie),
- hormonoterapia pacjentek leczonych z powodu raka piersi,
- hormonoterapia pacjentów leczonych z powodu raka prostaty,
- planowa pielęgnacja portów naczyniowych,
- wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia, skierowań na zabiegi rehabilitacyjne, wypisywanie wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne (protezy piersi, peruki dla chorych leczonych chemioterapią, zaopatrzenie stomijne)
- profilaktyka i diagnostyka zmian gruczołu piersiowego.
- kwalifikacja do leczenia onkologicznego,operacyjnego w zakresie układu rozrodczego,
- opieka pooperacyjna chorych operowanych z powodu chorób nowotworowych narządu rodnego,
- diagnostyka biopsyjna zmian podejrzanych o charakter nowotworowy,
- drobne zabiegi chirurgiczne ambulatoryjne diagnostyczno-lecznicze.

Godziny przyjęć;
Poniedziałek - 8.30 - 14.30
Wtorek - 15:00 - 18:00
Środa - 8.30 - 14.30
Czwartek - 8.30 - 14.30
Piątek - 8.30 -14.30

piątek, 25 czerwiec 2010 10:02

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia znajduje się  w gabinecie13 (wejście główne szpitala)

Godziny przyjęć Poradni Gastrologicznej: 
Wtorek: godz. 14:00 - 18:00
Czwartek: godz. 14:00 - 18:00
Piątek: godz. 10:00 - 14:00

 

Lekarze: 
lek. med. Przemysław Dunowski
lek. med. Piotr Szulc

Telefony:

- rejestracja - 95 7331 890, 95 7331 892

 

Do podstawowych zadań Poradni Gastrologicznej należą w szczególności:

 1. diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób układu pokarmowego,

 2. kwalifikacja do leczenia szpitalnego,

 3. opieka specjalistyczna poszpitalna,

 4. udzielanie świadczeń konsultacyjnych dla potrzeb opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej sprawowanej przez inne zakłady służby zdrowia na obszarze województwa,

 5. kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni i/lub ośrodków specjalistycznych,

 6. prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów.

W Poradni funkcjonuje Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

Poradnia Gastrologiczna podlega Kierownikowi/Ordynatorowi Oddziału Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii i Gastroenterologii.

 

piątek, 25 czerwiec 2010 10:02

Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci

Godziny przyjęć: 

Poniedziałek: godz. 16.00 - 20.00

Wtorek: godz. 16.00 - 20.00 

Piątek: godz. 10.00 - 14.00

 

Lekarz: dr Liliana Słoń-Kowalska

 

Telefon:

- rejestracja - 95 7331 862

 

Do podstawowych zadań Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci należą w szczególności:

 1. diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób układu oddechowego, leczenia astmy oskrzelowej
  u dzieci,

 2. kwalifikacja do leczenia szpitalnego,

 3. opieka specjalistyczna poszpitalna,

 4. udzielanie świadczeń konsultacyjnych dla potrzeb opieki zdrowotnej podstawowej
  i specjalistycznej sprawowanej przez inne zakłady służby zdrowia na obszarze województwa,

 5. kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni i/lub ośrodków specjalistycznych,

 6. prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów.

W Poradni funkcjonuje Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci podlega Lekarzowi Naczelnemu ul. Walczaka 42.

piątek, 25 czerwiec 2010 10:02

Poradnia Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby

Zakres leczenia:

Poradnia świadczy usługi w zakresie:

- diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych oraz odzwierzęcych,

- profilaktyki wścieklizny po ekspozycji,

- diagnostyki i leczenia zakaźnych i niezakaźnych chorób wątroby,

- diagnostyki i leczenia pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C.

 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: godz. 15:30 - 19:00 (Program Lekowy: 15:30-16:30)

Wtorek: godz. 10:00 - 18:00

Środa: godz. 14:00 - 18:00 (Program Lekowy: 14:00-15:00)

Rejestracja do Poradni tel. 95 7331 862, 95 7331 894, 95 7331 890

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.20

Rejestracja Program Lekowy tel. 95 7331 784

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30 - 12.00

 

Lekarze pracujący w Poradni:

dr n. med. Krzysztof Jurczyk - lekarz

dr n. med. Łukasz Laurans - lekarz

dr n. med. Michał Chojnicki - lekarz

piątek, 25 czerwiec 2010 10:02

Poradnia Chorób Wątroby

Telefony:

rejestracja - 95 7331 784

Zakres leczenia:

1. Diagnostyka i leczenie zakaźnych i niezakaźnych chorób wątroby

2. Diagnostyka i leczenie pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C

 


Godziny pracy:
poniedziałki, środy godz. 10.00 - 13.00

Świadczeń udziela:
lek. med. Walentyna Śmieińska - lekarz

Rejestracja:
95 7331 890

Poradnia realizuje świadczenia w zakresie badań profilaktycznych - program badań prenatalnych.

Program adresowany jest do kobiet w ciąży, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
- wiek powyżej 35 roku życia,
- w poprzedniej ciąży wystąpiły aberracje chromosomowe u płodu,
- w rodzinie występują strukturalne aberracje chromosomowe, nieprawidłowy kariotyp, np.: translokacja,
stwierdzony w czasie ciąży nieprawidłowy wynik badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Celem programu jest umożliwienie identyfikacji ryzyka wad i wczesnego rozpoznawania wad płodu, profilaktyka chorób dziedzicznych w rodzinach wysokiego ryzyka genetycznego oraz zwiększenie dostępności badań prenatalnych w Polsce.

Godziny pracy:
wtorki, czwartki godz. 09.00 - 12.00

Świadczeń udzielają:
lek. med. Leszek Boczkowski - lekarz
lek. med. Hanna Kozber - lekarz

Rejestracja:
95 7331 149

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.