piątek, 20 sierpień 2010 06:05

Pracownia Endoskopowa

Napisane przez

Kierownik:

lek. med. Piotr Szulc

Telefony:

- rejestracja - 95 7331 729

 Lekarze: lek. med. Przemysław Dunowski - st. asystent

Godziny przyjęć:

codziennie w godzinach: 7:30 - 14:00

rejestracja - OSOBIŚCIE - codziennie 12:00 - 14:00

Wydawanie wyników badań hist-pat od

poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 12:00

 

Możliwości diagnostyczne:

1. Diagnostyka endoskopowa chorób górnego i dolnego przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia)

2. Rektoskopia - badanie dystalnego odcinka jelita grubego

3. pH-metria - diagnostyka choroby refluksowej przełyku

 

Do podstawowych zadań Pracowni Endoskopowej należą w szczególności:

  1. wykonywanie badań oraz zabiegów endoskopowych u chorych z chorobami przewodu pokarmowego,

  2. analiza i interpretacja badań w celu ustalenia rozpoznania,

  3. świadczenie konsultacji gastroenterologicznych dla pacjentów,

  4. rejestracja i wydawanie wyników,

  5. szkolenie i dokształcanie pracowników medycznych,

  6. doskonalenie metod i wdrażanie postępu technicznego w zakresie prowadzonych badań,

  7. prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej.

Pracownią kieruje Kierownik.

Pracownia współpracuje z oddziałami i poradniami szpitalnymi.

 

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.