piątek, 25 czerwiec 2010 10:02

Pracownia Cytologii Ginekologicznej

Napisane przez

Kierownik:

mgr Katarzyna Czapla

Telefony:

- sekretariat - 95 7331 115

- pokój asystentów - 95 7331 201

 

Do podstawowych zadań Pracowni Cytologii Ginekologicznej należą w szczególności:

  1. wykonywanie badań cytologicznych na zlecenie właściwych komórek na zasadach określonych
    w obowiązujących przepisach prawnych,

  2. analiza i interpretacja badań w celu ustalenia rozpoznania,

  3. prowadzenie działalności kontrolnej jakości wykonywanych badań,

  4. szkolenie i dokształcanie pracowników,

  5. doskonalenie metod i wdrażanie postępu technicznego w zakresie prowadzonych badań

Pracownią kieruje Kierownik.

 

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.