Certyfikaty

To bardzo dobra wiadomość. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie pozytywnie przeszedł audyt wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia otrzymując po raz drugi certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia. Dla lecznicy to nie tylko prestiż, ale potwierdzenie tego, że jesteśmy placówką zapewniającą swoim pacjentom wysoką jakość usług.

24 maja 2019 r. zakończył się trzydniowy audyt wizytatorów z firmy TÜV Rheinland, których zadaniem było sprawdzenie, czy Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. się rozwija i czy utrzymuje standardy jakości określone w normach ISO 9001, 14001:20014, 14001:2015, 18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007. Audytorzy byli pod ogromnym wrażeniem zmian jakie dokonały się w szpitalu od ostatniej wizyty. Dziś już wiemy, że będą rekomendować utrzymanie przyznanych szpitalowi certyfikatów.

poniedziałek, 11 styczeń 2016 10:20

Certyfikaty

Szpital w Gorzowie jest jednym z trzech w Lubuskiem, które mają akredytację Ministra Zdrowia. Wszystkie znajdują się w północnej części regionu. Gorzowski - jest jedynym tak dużym w województwie szpitalem z akredytacją.

Przygotowania do uzyskania Akredytacji Ministra Zdrowia Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. rozpoczął w marcu 2014 r. (zaledwie pół roku po przekształceniu w spółkę prawa handlowego). Wtedy do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie Szpital został wysłany wniosek rekrutacyjny do programu Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent. Już kilka tygodni później (w kwietniu 2014 r.) został zakwalifikowany do udziału w programie deklarując chęć weryfikacji wszystkich obszarów swojej działalności.

- To nie było łatwe zadanie. Mieliśmy tego świadomość. Gdy przystępowaliśmy do programu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” akredytacją ministerialną mogło się pochwalić około 100 szpitali. Teraz jest ich dwa razy tyle, a wśród nich nasz – Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. - cieszy się Piotr Dębicki – z-ca dyrektora ds. lecznictwa WSzW w Gorzowie Wlkp. - Ale Do tej pory akredytacją mogły się pochwalić głównie jednostki kliniczne i instytutu. Tym większa nasza duma i radość, że jesteśmy w tym gronie – dodaje.

Do drugiej dekady sierpnia 2015 r. akredytację Ministra Zdrowia miały 203 polskie szpitale. To niewiele ponad 20% lecznic w całym kraju.

- Do niedawna lubuskie było jednym z tych regionów, gdzie certyfikat akredytacyjny miał tylko jeden szpital. Teraz to się zmieniło, i to bardzo dobrze, bo w szpitalach z akredytacją ministra pacjenci mogą czuć się naprawdę bezpiecznie – powiedział Jerzy Hennig – dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa – instytucji certyfikującej placówki służby zdrowia.

Standardy akredytacyjne, które trzeba było wypełnić aby uzyskać akredytację Ministra Zdrowia obejmowały 15 obszarów działalności szpitala, wśród nich m.in.: ciągłość opieki, poprawę jakości i bezpieczeństwo pacjenta, kontrolę zakażeń czy farmakoterapię. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. w dwóch obszarach (laboratorium oraz zarządzanie ogólne) uzyskała maksymalną liczbę punktów.

- Wielokrotnie podkreślaliśmy, że jakość ma dla nas kluczowe znaczenie. Bardzo ważne dla nas jest zdrowie i życie naszych pacjentów oraz osób ich odwiedzających, a także naszych pracowników. Przygotowując się do akredytacji opracowaliśmy i wdrożyliśmy w życie w sumie ponad 1000 procedur, w których dokładnie jest opisany sposób postępowania w najróżniejszych sytuacjach, które mogą się zdarzyć w szpitalu. Dziś wiemy, że było warto – podkreślał prezes lecznicy Ryszard Hatała.

Równolegle do procesu akredytacyjnego gorzowski szpital wdrażał standardy przewidziane Normami ISO. Przyznany w ubiegłym roku certyfikat zarządzania jakością zgodnego z Normą ISO 9001:2008 w 2015 r. uzupełnił trzema innymi: zarządzaniem środowiskiem (w tym zapobieganiem zanieczyszczeniom) zgodnym z Normą ISO 14001 oraz normami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001 i międzynarodową normą BS OHSAS 18001 w zakresie zmniejszania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa: pracowników, gości oraz klientów. Certyfikaty ISO potwierdzają, że Szpital w Gorzowie Wlkp. jest przedsiębiorstwem wiarygodnym, działa w sposób zorganizowany i gwarantuje Pacjentom powtarzalną, wysoką jakość usług.

W drodze do certyfikacji, w celu zwiększenia jakości usług medycznych i bezpieczeństwa Pacjentów szpital zainwestował m.in. w: zakup aparatury medycznej, sprzęt i urządzenia do pielęgnacji Pacjentów, sprzęt do utrzymania higieny. Przeprowadził remont oddziałów i obszarów szpitala oraz zwiększył zatrudnienie kadry medycznej (lekarzy i pielęgniarek) i przeprowadził szkolenia personelu.

O tym, że szpital stawia na jakość obsługi świadczą również wyniki ankiet satysfakcji pacjentów. W 2015 r. (w porównaniu z wynikami ankiet z roku 2014): większa liczba pacjentów pozytywnie oceniła ilość informacji, jaką otrzymała podczas przyjęcia do szpitala, zdecydowana większość pacjentów chwali sobie kontakt z personelem medycznym, a aż 14% więcej ankietowanych jest zdecydowana leczyć się w gorzowskim szpitalu w przyszłości, a także polecić szpital swoim znajomym. 

404 Not Found

Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.