Certyfikaty

poniedziałek, 11 styczeń 2016 10:20

Certyfikaty

Szpital w Gorzowie jest jednym z trzech w Lubuskiem, które mają akredytację Ministra Zdrowia. Wszystkie znajdują się w północnej części regionu. Gorzowski - jest jedynym tak dużym w województwie szpitalem z akredytacją.

Przygotowania do uzyskania Akredytacji Ministra Zdrowia Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. rozpoczął w marcu 2014 r. (zaledwie pół roku po przekształceniu w spółkę prawa handlowego). Wtedy do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie Szpital został wysłany wniosek rekrutacyjny do programu Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent. Już kilka tygodni później (w kwietniu 2014 r.) został zakwalifikowany do udziału w programie deklarując chęć weryfikacji wszystkich obszarów swojej działalności.

- To nie było łatwe zadanie. Mieliśmy tego świadomość. Gdy przystępowaliśmy do programu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” akredytacją ministerialną mogło się pochwalić około 100 szpitali. Teraz jest ich dwa razy tyle, a wśród nich nasz – Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. - cieszy się Piotr Dębicki – z-ca dyrektora ds. lecznictwa WSzW w Gorzowie Wlkp. - Ale Do tej pory akredytacją mogły się pochwalić głównie jednostki kliniczne i instytutu. Tym większa nasza duma i radość, że jesteśmy w tym gronie – dodaje.

Do drugiej dekady sierpnia 2015 r. akredytację Ministra Zdrowia miały 203 polskie szpitale. To niewiele ponad 20% lecznic w całym kraju.

- Do niedawna lubuskie było jednym z tych regionów, gdzie certyfikat akredytacyjny miał tylko jeden szpital. Teraz to się zmieniło, i to bardzo dobrze, bo w szpitalach z akredytacją ministra pacjenci mogą czuć się naprawdę bezpiecznie – powiedział Jerzy Hennig – dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa – instytucji certyfikującej placówki służby zdrowia.

Standardy akredytacyjne, które trzeba było wypełnić aby uzyskać akredytację Ministra Zdrowia obejmowały 15 obszarów działalności szpitala, wśród nich m.in.: ciągłość opieki, poprawę jakości i bezpieczeństwo pacjenta, kontrolę zakażeń czy farmakoterapię. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. w dwóch obszarach (laboratorium oraz zarządzanie ogólne) uzyskała maksymalną liczbę punktów.

- Wielokrotnie podkreślaliśmy, że jakość ma dla nas kluczowe znaczenie. Bardzo ważne dla nas jest zdrowie i życie naszych pacjentów oraz osób ich odwiedzających, a także naszych pracowników. Przygotowując się do akredytacji opracowaliśmy i wdrożyliśmy w życie w sumie ponad 1000 procedur, w których dokładnie jest opisany sposób postępowania w najróżniejszych sytuacjach, które mogą się zdarzyć w szpitalu. Dziś wiemy, że było warto – podkreślał prezes lecznicy Ryszard Hatała.

Równolegle do procesu akredytacyjnego gorzowski szpital wdrażał standardy przewidziane Normami ISO. Przyznany w ubiegłym roku certyfikat zarządzania jakością zgodnego z Normą ISO 9001:2008 w 2015 r. uzupełnił trzema innymi: zarządzaniem środowiskiem (w tym zapobieganiem zanieczyszczeniom) zgodnym z Normą ISO 14001 oraz normami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001 i międzynarodową normą BS OHSAS 18001 w zakresie zmniejszania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa: pracowników, gości oraz klientów. Certyfikaty ISO potwierdzają, że Szpital w Gorzowie Wlkp. jest przedsiębiorstwem wiarygodnym, działa w sposób zorganizowany i gwarantuje Pacjentom powtarzalną, wysoką jakość usług.

W drodze do certyfikacji, w celu zwiększenia jakości usług medycznych i bezpieczeństwa Pacjentów szpital zainwestował m.in. w: zakup aparatury medycznej, sprzęt i urządzenia do pielęgnacji Pacjentów, sprzęt do utrzymania higieny. Przeprowadził remont oddziałów i obszarów szpitala oraz zwiększył zatrudnienie kadry medycznej (lekarzy i pielęgniarek) i przeprowadził szkolenia personelu.

O tym, że szpital stawia na jakość obsługi świadczą również wyniki ankiet satysfakcji pacjentów. W 2015 r. (w porównaniu z wynikami ankiet z roku 2014): większa liczba pacjentów pozytywnie oceniła ilość informacji, jaką otrzymała podczas przyjęcia do szpitala, zdecydowana większość pacjentów chwali sobie kontakt z personelem medycznym, a aż 14% więcej ankietowanych jest zdecydowana leczyć się w gorzowskim szpitalu w przyszłości, a także polecić szpital swoim znajomym. 

404 Not Found

Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.