Oddział Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Drukuj PDF
Kierownictwo Oddziału:

Z-ca Ordynatora - lek. med. Marek Sobecki

Pielęgniarka Oddziałowa - Małgorzata Chraplak

Telefony:

- ordynator - 95 7331 307

- pielęgniarka oddziałowa - 95 7331 300

- dyżurka lekarska - 95 7331 306

- dyżurka pielęgniarska - 95 7331 314

- sekretariat - 95 7331 303

- telefon dla pacjentów - 95 803 22 88


 

 

 

 

 

 

 


 

Aktualności

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. wygrał walkę z bakterią legionella. Badania próbek wody pobranych przez inspektorów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 19 i 23 marca nie wykazały obecności tej bakterii w instalacjach wodnych w obu zespołach szpitalnych (przy ul. Dekerta i ul. Walczaka)

Więcej …