Oddział Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Drukuj PDF
Kierownictwo Oddziału:

Z-ca Ordynatora - lek. med. Marek Sobecki

Pielęgniarka Oddziałowa - Małgorzata Chraplak

Telefony:

- ordynator - 95 7331 307

- pielęgniarka oddziałowa - 95 7331 300

- dyżurka lekarska - 95 7331 306

- dyżurka pielęgniarska - 95 7331 314

- sekretariat - 95 7331 303

- telefon dla pacjentów - 95 803 22 88


 

 

 

 

 

 

 


 

Aktualności

Czy mieszkańcy województwa lubuskiego mają równy dostęp do świadczeń medycznych, jakich usług brakuje, a gdzie postęp inwestycyjny widać gołym okiem? Jak zabezpieczenie medyczne mieszkańców Gorzowa wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa? Odpowiedzi na te pytania szukali dziś uczestnicy spotkania zorganizowanego przez wojewodę lubuskiego. Wzięli w niej udział także przedstawiciele powiatowych i wojewódzkich struktur sanepidu, Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Straży Pożarnej, władze Gorzowa, inspektorzy budowlani i Lekarz Naczelny Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. - Adam Ostrowski.

Więcej …